Intergenerational value differences in contemporary Lithuanian society

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Intergenerational value differences in contemporary Lithuanian society
Alternative Title:
Vertybiniai kartų skirtumai dabartinėje Lietuvos visuomenėje
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2016, Nr. 2 (39), p. 82-98
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, naudojant Europos vertybių tyrimo duomenis, siekiama atskleisti, kaip skiriasi Lietuvos gyventojų kartos savo vertybinėmis nuostatomis dėl religijos, moralės, šeimos, darbo bei socialinių ir politinių pažiūrų ir kokia buvo šių skirtumų dinamika per dvidešimt šalies nepriklausomybės metų. Duomenų analizės rezultatai rodo, kad Lietuvos visuomenei 1990–2008 metais buvo būdingos vertybinių kartų skirtumų brėžiamos sekuliarizacijos individualiu lygmeniu, vertybinių nuostatų konservatyvumo šeimos ir asmeninės seksualinės moralės srityje nuosaikėjimo, didesnio atlaidumo viešosios moralės principų pažeidimų kaitos trajektorijos. Darbo vertybių dinamika neatskleidžia su kartų kaita sietinų vertybinių pokyčių visuomenėje. Šias kaitos trajektorijas galima suprasti ir paaiškinti atsižvelgiant į daugybę makrolygio veiksnių ir jų tarpusavio sąveiką: Lietuvos kultūrinį ir istorinį paveldą, pereinamojo laikotarpio visuomenėje vykusius struktūrinius pokyčius, esamos institucinės aplinkos bruožus, visuomenės modernizaciją, vakarietiškos kultūros plitimą, susijusį su medijų plėtra ir globalizacijos procesais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertybių pokyčiai; Kohortų kaita; Pokomunistinė Lietuvos visuomenė; Europos vertybių tyrimas; Value change; Cohort replacement; Post-communist; Lithuanian society; European Value Survey (EVS).

ENThe article uses European Value Survey data to analyze intergenerational differences in Lithuanian society in the domains of religion, morality, family, work and sociopolitical attitudes and the development of these differences during the twenty years of independence. Results of the analysis show a trend of an intercohort value change in 1990-2008 toward increasing individual secularization, moderation of conservative attitudes in the domains of family and individual sexual morality as well as leniency toward breaches of public morality. The development of work-related attitudes does not show any intercohort differences in value orientations. These trajectories of development can be explained by a variety of interrelated macro-level factors: Lithuanian cultural and historical heritage, structural changes that took place in the transition of society, characteristics of the existing institutional context, modernization of society, media- and globalization-induced spread of Western culture. [From the publication]

DOI:
10.15388/SocMintVei.2016.2.10818
ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66648
Updated:
2018-12-17 14:12:18
Metrics:
Views: 41    Downloads: 11
Export: