Emerging repertoires of political participation in Lithuania: a latent class analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Emerging repertoires of political participation in Lithuania: a latent class analysis
Alternative Title:
Politinio dalyvavimo reperturai Lietuvoje: latentinė klasių analizė
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2022, t. 21, Nr. 1, p. 94-110
Keywords:
LT
Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTDaugumos mokslininkų nuomone, piliečių dalyvavimo ir pasitikėjimo politinėmis institucijomis mažėjimą galima paaiškinti politinio dalyvavimo formų kaita nuo tradicinių link naujų labiau individualių politinio dalyvavimo formų. Tačiau kiti autoriai nurodo, kad piliečiai dalyvauja ne tik institucionalizuotose ar deinstitucionalizuotose politinio dalyvavimo formose, bet naudoja visas galimas poveikio formas. Šio straipsnio tikslas – nustatyti ir paaiškinti politinio dalyvavimo repertuarus Lietuvoje. Atlikus 5-osios Europos vertybių tyrimo bangos (Lietuva, 2017) duomenų latentinę klasių ir binarines logistines analizes, straipsnyje daroma išvada, kad politinio dalyvavimo repertuarai yra įvairūs. Politinio dalyvavimo repertuarai Lietuvoje statistiškai reikšmingus siejasi su lytimi, amžiumi, išsilavinimu, pajamomis, gyvenamosios vietovės dydžiu, tarpasmeniniu pasitikėjimu, pasitikėjimu politinėmis institucijomis, materialistinėmis/postmaterialistinėmis vertybėmis, pagarba autoritetui, parama demokratijai, autokratinėmis orientacijomis ir šeimos socializacija. Aktyviųjų piliečių, pareigingųjų dalyvių ir mažai įsitraukusiųjų protestuotojų repertuarai apima visas politinio dalyvavimo formas. Ryžtingojo piliečio bruožus iš dalies galima pastebėti mažai įsitraukusiųjų ir apolitiškų savanorių repertuaruose. [Iš leidinio]

ENMost scholars argue that the decline of citizen participation and confidence in political institutions might be explained as the transformation of traditional forms of political participation to new ones. However, some authors indicate that citizens are not exclusively oriented towards institutionalized or de-institutionalized forms of participation and use all available mechanisms of influence by participating in various forms of action. The focus of this article is an empirical investigation of repertoires of political participation in Lithuania. The article, which is based on the data of the fifth wave of the European Values Study, concludes that repertoires of political participation in Lithuania are diversified and complex. They are significantly associated with gender, age, education, income, place of residence, interpersonal trust, confidence in political institutions, materialist/postmaterialist values, authority orientations, democratic support, autocratic orientations, and family socialization. The repertoires of the all-around activists, the duty-based participants, and the low-involved protesters are mixed and include all forms of political participation. However, there is a slightly noticeable trend toward the repertoire of an assertive citizen among the low-involved protesters and the apolitical volunteers. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.21.1.29797
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97082
Updated:
2022-09-13 14:32:38
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: