Sharing a Commonwealth – Polish Jews or Lithuanian Jew?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sharing a Commonwealth – Polish Jews or Lithuanian Jew?
In the Journal:
Galced. 2015, 24, p. 15-44
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lyginamos Lenkijos ir Lietuvos žydų bendruomenės, jų teisinė, socialinė ir ekonominė padėtis Abiejų Tautų Respublikoje (ATR), identifikuojami teisinės ir socialinės padėties skirtumai. Prielaida, kad ATR gyvenę žydai sudarė vientisą grupę, yra klaidinga. 1623 m. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) buvo sukurtas Lietuvos žydų Vaad‘as, savo struktūra besiskyręs nuo lenkiškojo modelio. LDK žydų naudojamas jidiš kalbos dialektas taip pat skyrėsi. Aptariama LDK žydų padėtis iš krikščioniškosios valdžios perspektyvos, dėmesys sutelkiamas į jų demografinės ir teisinės padėties, profesinių veiklų aptarimą, analizuojamas lietuviškos valdžios faktorius, kuris įtakojo žydų statusą krikščioniškoje visuomenėje. Išryškinama autonomiškų žydų institucijų, pirmiausiai – lietuviškojo Vaad‘o – funkcionavimas. Teisinė LDK žydų padėtis, jų profesinė orientacija ir autonominės santvarkos principai funkcionavo iš esmės skirtingai lyginant su Lenkijos Karūnos žydų situacija. Kyla klausimas, ar šiuos skirtumus suvokė tuo metu gyvenę žydai, tačiau šaltinių stoka neleidžia į šį klausimą atsakyti. Nors atskiro Vaad‘o įsteigimas LDK gali būti suvokiamas, kaip išskirtinis LDK žydų savivokos pagrindimas, tačiau tai buvo susiję ir su žydų mokesčių sistemos pokyčiais. LDK norėję įsikurti žydai turėjo gauti vietinės žydų valdžios leidimą, o Lenkijoje atsikėlę žydai buvo traktuojami, kaip užsieniečiai. Dėl ekonominių motyvų LDK žydų Vaad‘as ribojo Karūnos žydų galimybes įsikurti LDK žemėse, Lenkijos žydų pirkliai taip pat neturėjo leidimo laisvai prekiauti LDK teritorijoje. Siekiant visapusiškai įvertinti, ar egzistavo lokalus LDK žydų identitetas, reikalingi gilesni tyrimai.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Lenkijos žydai; Lenkijos-LDK Respublika; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos žydai; Litvakai; Pirmasis Lietuvos Statutas, 1529; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Žydai; Commonwealth; Jews; Lithuanian Jews; Litvaks; Polish Jews; The Grand Duchy of Lithuania; The Polish-Lithuanian; The Third Lithuanian Statut; XVI-XVII c.

ISSN:
0334-4258
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65715
Updated:
2022-01-28 20:26:12
Metrics:
Views: 22
Export: