Būsimųjų teisininkių fizinės saviugdos prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų teisininkių fizinės saviugdos prielaidos
Alternative Title:
Assumptions for physical self-development of future lawyer female students
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2006, Nr. 2 (9), p. 179-185
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTDaugelis mokslinių tyrimų rodo, kad studentų fizinė būklė, kurios optimalus funkcionavimas daro didelę įtaką žmogaus psichinei ir socialinei sveikatai, blogėja. Viena svarbių to priežasčių yra nevienodas studentų pasirengimas savarankiškai fizinei veiklai. Darbo tikslas – atskleisti studenčių požiūrį ir nuostatas į kūno kultūrą, išsiaiškinti studenčių fizinio aktyvumo motyvus ir poreikį fizinei saviugdai. Anketų metodu apklaustos 233 Mykolo Riomerio universiteto studentės. Tyrimas parodė, kad būsimųjų teisininkių požiūris į kūno kultūrą yra teigiamas, jos supranta sporto vertybinį aspektą, bet neįžiūri sporto kaip galimybės savirealizacijai, siekiant aukštų sportinių rezultatų, aspekto. Nors kas trečia studentė teigia, kad mankštinasi savarankiškai, bet studentėms silpnai suformuotas fizinės saviugdos poreikis, nepakankamai išsivysčiusi motyvacija. Pagrindine priežastimi fizinei saviugdai jos nurodo valios ir laiko dėl didelio mokymosi krūvio stygių. Galimybė laisvai rinktis kūno kultūrą kaip laisvai pasirenkamąjį dalyką galėtų ne tik padėti studentėms atsigauti po įtempto protinio darbo, bet ir suteiktų galimybę veikti ir formuoti studenčių asmenybės raidą ir sveikatą, padėtų įgyti savarankiško mankštinimosi žinių ir įgūdžių. Be to, priklausomai nuo pasiektų rezultatų, įgytos patirties ir suvoktos kompetencijos bei emocinių išgyvenimų, tikėtina, kad gali kisti ir merginų elgesys – jos taps fiziškai aktyvesnės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fizinė saviugda; Fizinis aktyvumas; Fizinio aktyvumo motyvacija; Fizinė būklė; Kūno kultūra; Physical self-development; Physical education; Motivation for physical activeness; Physical condition.

ENMany scientific researches show that physical students’ condition is getting worse. One of the main reason is student’s inequality for a self-contained physical activity. The aim of the work was to research students’ attitude and opinion on physical education, to clarify the motives of students’ physical activeness, needs for physical self-development. The questionnaire method was employed to investigate 233 female students from Mykolo Riomerio University that attended physical education practices as a free choice. It was established that future female lawyers’ having positive attitude towards physical education. Students perceive the value of the self-education aspect but they do not see the aspect of sport like a possibility for self-expression by pursuing high results in sport. Every third female student exercise by herself and students’ motivation of physical education more often are connected to health consolidation, training of physical features and perfection of body building. Students are lack of requirement on physical self-dependency and undeveloped motivation. The main reason of non physical self-development is poor motivation and too great study loads. It is possible to state that free choice physical education classes is not just an opportunity to recover after tended mental work, but also a possibility to act and form student’s personal development and health, to gain knowledge and skills of physical self-dependency. What is more, it is believable that female behaviour might have change according to reached results, gained experience, received competence and emotional empathy. They might become more active. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Humanistinės fizinio ugdymo paradigmos metodologiniai principai / Povilas Tamošauskas, Vytautas Sakalys. Sporto mokslas. 2003, Nr. 3 (33), p. 10-14.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6552
Updated:
2018-12-17 11:49:18
Metrics:
Views: 24
Export: