Konstantino Sirvydo "Punktai sakymų". D. 2, Konstantino Sirvydo "Punktai sakymų" - XVII amžiaus pirmosios pusės lietuvių ir lenkų kultūros paminklas. Kristina Rutkovska

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Konstantino Sirvydo "Punktai sakymų". D. 2, Konstantino Sirvydo "Punktai sakymų" - XVII amžiaus pirmosios pusės lietuvių ir lenkų kultūros paminklas
Alternative Title:
  • "Punkty kazań" Konstantego Szyrwida - zabytek piśmiennictwa litewskiego i polskiego z pierwszej połowy XVII wieku
  • "Gospel points" by Konstantinas Sirvydas, a monument to Lithuanian and Polish writing of the first half of the 17th century
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2016.
Pages:
231 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Wstęp — Konstanty Szyrwid jako kaznodzieja, teolog, leksykograf i pisarz w języku litewskim: Krótki biogram; Propagatorzy języka litewskiego o zasługach Konstantego Szyrwida; Źródła historiograficzne i teologiczne o wybitnych jezuitach Akademii Wileńskiej; Opracowania polskie i litewskie o kunszcie literackim Konstantego Szyrwida; Językoznawcze analizy opracowań Konstantego Szyrwida; Niezbadane aspekty kaznodziejskiej twórczości Konstantego Szyrwida — Punkty kazań Konstantego Szyrwida na tle polskich i litewskich postylli owej epoki: Litewskie postylle protestanckie i przekłady kazań polskich; Pierwsza oryginalna postylla katolicka Konstantego Szyrwida; Początki postyllografii na Litwie — O przekładzie tekstu litewskiego Punktów kazań Konstantego Szyrwida na język polski: Perykopy biblijne; Analiza dwóch Punktów i aktualne zagadnienia badawcze; Aspekty dalszych badań — Struktura warstwy cytatowej w Punktach kazań Konstantego Szyrwida: Zestawienia statystyczne; Typy cytatów biblijnych; Powtarzające się cytaty biblijne; Ogólne ukierunkowanie kazań Konstantego Szyrwida — Cytaty z Ewangelii w postylli Konstantego Szyrwida: Zestawienia statystyczne; Sposoby identyfikacji różnic i podobieństw tekstu Konstantego Szyrwida z tekstem Jakuba Wujka; Całkowita zgodność tekstu Konstantego Szyrwida z Nowym Testamentem Jakuba Wujka; Częściowa zgodność tekstu Konstantego Szyrwida z Nowym Testamentem Jakuba Wujka; Znaczna niezgodność tekstu Konstantego Szyrwida z Nowym Testamentem Jakuba Wujka; Tekst pochodzenia biblijnego w Punktach kazań Konstanetgo Szyrwida na tle innych polskich przekładów Nowego Testamentu —Grafia i ortografia Punktów kazań Konstantego Szyrwida: Zestaw znaków graficznych i ich zastosowanie w części polskiej Punktów kazań; Analogie graficzne i ortograficzne w tekście polskim i litewskim Punktów kazań; Cechy charakterystyczne grafii polskiej i litewskiej; Tabela znaków graficznych w tekście polskim Punktów kazań — Wnioski — Uwagi końcowe — Bibliografia — Źródła — Santrauka — Summary.
Keywords:
LT
Konstantinas Sirvydas; Lenkų kalba / Polish language; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTAntrojoje knygos „Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“ dalyje skelbiama monografija lenkų kalba susijusi su šio raštijos paminklo kritiniu leidimu. Atidengiant teksto sluoksnius, stengtasi suvokti „Punktų sakymų“ pamokslų teksto rašymo ypatumus, jų vertimo į lenkų kalbą principus, nustatyti jų originalumo laipsnį bei tekstų lietuvių ir lenkų kalba abipusę sąveiką. Visų pirma ieškota pamokslų originalumą demonstruojančių, jų autoriaus nepriklausomą mąstymą ir Šventojo Rašto originalų interpretavimą rodančių požymių. Identifikuojant „Punktų sakymų“ šaltinius, kuriais naudojosi Sirvydas, ypač parašytus lenkų kalba, tikrintas jų pasitelkime būdas ir mastai. Kadangi tirtas unikalus XVII amžiaus kalbos paminklas, kuriame šalia pateikti tekstai, parašyti skirtingo raidos laipsnio kalbomis, ieškota tinkamiausių metodų juos aprašyti ir sugretinti. Monografijoje keliama daug tyrimo koncepcijų, kurios turėtų išryškinti naujus Sirvydo kalbai būdingus bruožus ir padėti atskleisti lietuvių religinės kalbos formavimosi ypatybes. Šis darbas turėtų paskatinti daugiakalbystės tyrimus diachroniniu aspektu.Reikšminiai žodžiai: Konstantinas Sirvydas; Punktai sakymų; Vertimas į lenkų kalbą; Šaltiniai; Religinė kalba; Konstantinas Sirvydas; Translation into Polish; Sources; Religious language.

ISBN:
9786094111778
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65462
Updated:
2020-12-21 21:27:59
Metrics:
Views: 44
Export: