Litwa w epoce Wazów

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Litwa w epoce Wazów
Editors:
  • Kriegseisen, Wojciech, redaktorius [edt]
  • Rachuba, Andrzej, redaktorius [edt]
Publication Data:
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : 2006.
Pages:
440 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Tabula Gratulatoria — Bibliografia prac Henryka Wisnera — Państwo i prawo: Grzegorz Błaszczyk (Poznań), Zamach Witolda w 1389 roku; Bogusław Dybaś (Toruń), Nowa dynastia? O rzekomych aspiracjach dynastycznych starostów piltyńskich w XVII wieku; Andrzej Dziubiński (Warszawa), Nowa interpretacja próby nawiązania stosunków polsko-marokańskich w połowie XVII wieku; Anna Filipczak-Kocur (Opole), Pośmiertne problemy podskarbich litewskich Ławryna Wojny i Jana Hlebowicza; Zigmantas Kiaupa (Wilno-Kowno), Wilno w czasach pierwszych Wazów; Maria Teresa Lizisowa (Kraków), Modelowanie treści pojęć prawo - własność - władza w języku prawnym Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego; Henryk Lulewicz (Warszawa), Sejmiki litewskie przed sejmem 1572 roku. Projekt obsady funkcji poselskich; Elmantas Meilus (Wilno), Życie codzienne w Wilnie w czasie okupacji moskiewskiej 1655-1661; Andrej Radaman (Mińsk), Uchwała sejmikowa powiatu nowogródzkiego z 1568 r. a system finansowania posłów sejmowych Wielkiego Księstwa Litewskiego .. 145 Edmundas Rimša (Wilno), Nowe dane o litewskich pieczęciach państwowych Zygmunta III Wazy; Antanas Tyla (Wilno), Rola podymnego w strukturze dochodów skarbu ziemskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1649-1667; Irena Valikonyté (Wilno), Zwyczaj stawiania czapki: szczególny aspekt kultury prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku; Andrzej B. Zakrzewski (Warszawa), Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksego Michajłowicza. Szlachta wobec nowej władzy; Jarosław Zawadzki (Warszawa), Krzysztof Kiszka jako wojewoda witebski w latach 1639-1646 —Sprawy wyznaniowe: David Frick (Berkeley), Libellus chamorum. Protestancka elita mieszczańska a szlachta w Wilnie w XVII wieku; Deimantas Karvelis (Wilno), Przymus wyznaniowy w „księstwie birżańskim” u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku; Tomasz Kempa (Toruń), Wyrugowanie prawosławnych mieszczan z rady miejskiej Wilna w 1621 roku; Anna Michałowska-Mycielska (Warszawa), Jan Achacy Kmita - pisarz antyżydowski z pierwszej połowy XVII wieku — Militaria: Urszula Augustyniak (Warszawa), Wojskowi w życiu publicznym Wielkiego Księstwa Litewskiego w pierwszej połowie XVII wieku; Borys Floria (Moskwa), Письма к Лисовскому; Mirosław Nagielski (Warszawa), Pułkownik Stanisław Lipnicki. Przyczynek do problematyki awansu kadry zawodowej armii Wielkiego Księstwa Litewskiego; Andrzej Rachuba (Warszawa), Udział żmudzkiego pospolitego ruszenia w działaniach wojennych lat 1648-1667; lan Seredyka (Opole-Poznań), Militaria Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego — Kultura i sztuka: Jan Jurkiewicz (Poznań), Tablice zamków inflanckich w dziełach Macieja Stryjkowskiego i Aleksandra Gwagnina; Ingè Lukšaitè (Wilno), Prywatny księgozbiór Janusza Radziwiłła (1612-1655) w Kiej Danach; Raimonda Ragausldené (Wilno), Litewski okres w życiu królewskiego muzyka XVI wieku Walentego Bakfarka; Henadź Sahanowicz (Mińsk), Północna Białoruś w opisie Paula Oderborna z 1581 roku — Wykaz skrótów.
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Henrikas Visneris; Vazos (Vasa family); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania).
Reviews:
Recenzija leidinyje Беларускі гістарычны агляд. 2006, т. 13, сш. 2, p. 488-491
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Henrikas Visneris; Lenkijos istorikai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); 17 amžius; Lietuvos istorikai; Recenzija; Straipsniai; Vazos (Vasa family); Articles; Henryk Wisner; Lithuanian XVII c. history; Lithuanian historians; Polish historians; Rewiev; The Great Duchy of Lithuania; Vasa dinasty; Vasa dynasty.

ISBN:
8389729709
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84565
Updated:
2022-01-11 17:02:04
Metrics:
Views: 51
Export: