Taisytini akcentai XX a. Lietuvos biologijos istorijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Taisytini akcentai XX a. Lietuvos biologijos istorijoje
Alternative Title:
Highlights of the 20th-c. History of Lithuanian Biology Subject to Correction
In the Journal:
Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. 2006, t. 10, p. 263-273
Keywords:
LT
20 amžius; Mokslo istorija / History of science.
Summary / Abstract:

LTLyginamas P. Šivickio (1882–1968) ir T. Ivanausko (1882–1970) indėlis į biologijos mokslą, analizuojamos jų nevienodo populiarumo priežastys. Plačiajai visuomenei daug labiau yra žinomas T. Ivanauskas, o mokslininkų nuomone P. Šivickio mokslinė veikla buvo reikšmingesnė. Jis sukūrė savo mokslinę mokyklą, jo darbai publikuoti pačiuose prestižiškiausiuose pasaulio mokslo žurnaluose; taigi tarptautiniu mastu P. Šivickis buvo daug labiau pripažintas. Didelės reikšmės nevienodam jų populiarumui turėjo sovietinė mokslo ideologizacija, prie kurios T. Ivanauskas lanksčiai prisitaikė, ir buvo sovietinės valdžios populiarinamas, o P. Šivickis, nepanoręs pasmerkti genetikos, skaudžiai nukentėjo, apie jį ilgus metus buvo nutylima. Be to, mokslinės sritys, kuriose dirbo T. Ivanauskas, populiarumo prasme buvo žymiai dėkingesnės ir suprantamesnės visuomenei, nei P. Šivickio. Pastarojo darbai priskirtini fundamentaliesiems mokslams ir plačiajai visuomenei yra sunkiau suvokiami. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Personalijos; Biologijos istorija; Tadas Ivanauskas; Pranciškus Šivickis; Persons; History of biology.

ENThe paper compares the contribution of P. Šivickis (1882–1968) and T. Ivanauskas (1882–1970) to the science of biology and analyses the causes of their unequal popularity. The public at large is more familiar with T. Ivanauskas, while scientists believe that P. Šivickis’ scientific activities were of greater significance. The latter established his research school and his works were published in the world’s most prestigious journals. Thus, on the international scale P. Šivickis enjoyed much greater recognition. Their unequal popularity was greatly influenced by the Soviet ideologisation of science, to which T. Ivanauskas adapted himself with flexibility and enjoyed support of the Soviet authorities. Meanwhile, P. Šivickis who was reluctant to condemn genetics was painfully aggrieved and concealed for years. In addition, in terms of popularity, the fields of science where T. Ivanauskas worked were more favourable and understandable to the public than those of P. Šivickis. The works of the latter are attributed to fundamental sciences and are difficult to comprehend for the public at large.

ISSN:
2029-1566
Related Publications:
The Fame of scientists: does it reflect their real contribution to science? / Laima Petrauskienė, Jadvyga Olechnovičienė. Baltic journal of European studies. 2011, vol. 1, iss. 1 p. 181-195.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6509
Updated:
2013-04-28 16:26:27
Metrics:
Views: 38
Export: