Новогородская шляхта во время королевских выборов 1733 г.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Новогородская шляхта во время королевских выборов 1733 г
Alternative Title:
Naugarduko bajorai 1733 m. karaliaus rinkimo laikotarpiu
Keywords:
LT
Naugarduko bajorai; Tarpuvaldis 1733 m.; Elekcinis seimas; Konfederacija; Karalius; Vėliava; Pareigūnai; Stanislovas Leščinskis, 1677-1766 (Stanislovas I Leščinskis, Stanisław I Leszczyński); Augustas III, 1696-1763 (Frýdrichas Augùstas II, Friedrich August II); Manifestas.
Summary / Abstract:

LTNaugarduko bajorų konfederacija pagal susitarimą su Rusijos atstovais Jurijumi Livenu ir Pranciškumi Darevskiu delsė atvykti į elekcinį seimą. Prieš vykdama j seimą, konfederacija pas primą Teodorą Potockį išsiuntė pasiuntinius su trimis reikalavimais: i) kaip nurodo įstatymas, eliminuoti Stanislovą Leščinskį iš pretendentų į sostą sąrašo; 2) atleisti nuo priesaikos konvokaciniam seimui; 3) palikti laisvus karaliaus rinkimus. Primas, atsisakęs patenkinti išvardytus reikalavimus, savo ruožtu apkaltino Naugarduko konfederacijos lyderius „laisvojo balso“ pažeidimu. 1733 m. rugpjūčio 29 d. Naugarduko konfederacija atvyko į Varšuvos priemiestį Prahą. į elekcinį seimą iš Naugarduko po vaivados vėliava vyko 8 vėliavos. Tačiau būriai rinkosi labai lėtai, ir ne visų vėliavų atstovai 1733 m. rugpjūčio 31 d. pasirašė manifestą prieš „laisvojo balso“ pažeidimus konvokaciniame seime. 1733 m. rugpjūčio 31 d. prie Naugarduko konfederacijos prisijungė Mykolas Kazimieras Radvila ir jį palaikantys Naugarduko bajorijos atstovai. Mykolas Kazimieras Radvila ir jo šalininkai 1733 m. rugpjūčio 28 d., išreikšdami nepritarimą Stanislovui Leščinskiui kaip kandidatui į sostą, perėjo per Vyslą ir atvyko į Prahą. Dalyvauti elekciniame seime pasiliko tik nereikšminga Naugarduko bajorų dalis - apie 70 asmenų, kuriems vadovavo Jurgis Felicijonas Sapiega. Si grupuotė balsavo už Stanislovo Leščinskio išrinkimą karaliumi. Dauguma Naugarduko bajorų elekciniame seime pasisakė prieš Stanislovo Leščinskio kandidatūrą. 1733 m. rugsėjo 14 d. paskelbto manifesto duomenimis, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Stanislovo Leščinskio kandidatūros nepalaikė 591 bajoras, 231 iš šių bajorų atstovavo Naugarduko konfederacijai. Pasisakę prieš Stanislovą Leščinskį, vėliau jie balsavo už Saksonijos kurfiurstą Frydrichą Augustą. [Iš leidinio]

ENThe nobility confederation from Navahrudak, in agreement with the Russian representatives Jurijus Livenas and Pranciškus Darevskis, delayed to come to the elective Sejm. Before arriving to the Sejm the confederation forwarded messengers to the Primate Teodor Potocki with three requirements: 1) as the law indicates, to eliminate Stanislaw Leszczynski from the list of contenders to the throne; 2) to exempt from taking the oath to the Convocation Sejm; 3) to keep the royal elections free. The Primate refused to meet the requirements listed and, in turn, accused the leaders of the Navahrudak confederation of violating the "free vote". On August 29, 1733, the confederation of Navahrudak arrived to the Warsaw district, Praga. There were 8 flags going to the elective Sejm under the flag of the province of Navahrudak. However, people gathered very slowly, and not all flag representatives signed a manifest on August 31, 1733, against violations of "free vote" in the Convocation Sejm. On August 31, 1733, Michal Kazimierz Radziwill and his supporters, representatives of Navahrudak nobility, joined the confederation of Navahrudak. On 28 August, 1733, Michal Kazimierz Radziwill and his supporters, expressing their opposition to Stanislaw Leszczynski as a candidate for the throne, passed through Vistula and arrived to Praga. Only an insignificant portion of the nobility from Navahrudak, about 70 persons, led by Jurgis Felicijonas Sapiega, remained to participate in the elective Sejm. This group voted for Stanislaw Leszczynski to be elected as a king. Most of noblemen from Navahrudak spoke against Stanislaw Leszczynski in the elective Sejm. According to the manifest published on September 14, 1733, 591 noblemen did not support the candidature of Stanislaw Leszczynski in the Grand Duchy of Lithuania, and 231 of these noblemen represented the confederation of Navahrudak. Those who spoke against Stanislaw Leszczynski later voted for Frederick Augustus, Kurfurst of Saxony.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64822
Updated:
2022-02-12 14:38:20
Metrics:
Views: 7
Export: