Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: iššūkiai, laimėjimai, netektys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Anglų kalba / English
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: iššūkiai, laimėjimai, netektys
Editors:
Šmigelskytė-Stukienė, Ramunė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2016.
Pages:
323 p
Series:
XVIII amžiaus studijos; 3
Notes:
Bibliografija prie straipsnių, rodyklės.
Contents:
Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Новогородская шляхта во время королевских выборов 1733 г. / Андрей Мацук — Challenges for the Commonwealth: the Counsel of Jean-Jacques Rousseau / Richard Butterwick-Pawlikowski — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nacionalizmo filosofijos pradmenys XVIII a. pabaigoje / Dalius Viliūnas — Tėvynės likimas Mauricijaus Pranciškaus Karpio Seimo kalbose / Viktorija Vaitkevičiūtė — Visuomenės permainų ženklai XVIII a. antrosios pusės iškilmėse / Lina Balaišytė — Kilka uwag o roli Michała Kleofasa Ogińskiego w zabiegach delegacji szlachty litewskiej w Petersburgu w latach 1810-1811 / Sławomir Godek — XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvikalbė proginė poezija (remiantis Mykolo Korickio kūryba) / Asta Vaškelienė — Коммуникация в городах Великого княжества Литовского в XVIII в. (постановка проблемы) / Юрий Гордеев — Pamestinukų globa XVIII amžiaus Vilniuje / Martynas Jakulis — From the Montpellier Faculty of Medicine to the Grodno Royal School of Medicine: how Dr. Jean-Emmanuel Gilibert applied medical vitalism to heal his Lithuanian patients / Arnaud Parent — Antano Tyzenhauzo Statybos mokykla Gardine / Rasa Butvilaitė — Dokumentų klastojimo atvejai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo teismo praktikoje (XVIII a. antrojoje pusėje) / Adam Stankevič — O recepcji prawa w rezolucjach Rady Nieustającej / Marcin Głuszak — Valstiečių dalyvavimas smurtiniuose bajorų nusikaltimuose, XVIII amžiaus Vilniaus pavieto pilies ir žemės teismų knygų duomenimis / Domininkas Burba — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTIntensyvūs valstybės valdymo ir teismo institucijų, bajoriškosios savivaldos, miestų raidos tyrimai bei darbai, skirti kultūros transformacijoms, fiziokratiz- mo idėjų sklaidai, filosofinės ir edukacinės minties raidai giliau pažinti, skatina naujai įvertinti XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos istoriją, dėmesį sutelkiant į tris svarbius analizuojamo šimtmečio dėmenis: iššūkius, iškilusius valstybei ir jos visuomenei, laimėjimus, ženklinusius pokyčius Lietuvos kultūros, mokslo, politikos, teisės, valstybės bei socialinėje srityse, ir netektis, susijusias su trijų Abiejų Tautų Respublikos padalijimų metu patirtais politiniais, socialiniais, kultūriniais praradimais. Būtent šie trys dėmenys analizuoti keturioliktojoje tarptautinėje XVIII amžiaus tyrėjų konferencijoje, vykusioje Vilniuje, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, 2015 m. rugsėjo 18 d. Dalis konferencijoje pristatytų pranešimų įgijo straipsnių bei studijų pavidalą ir sudaro į mielojo skaitytojo rankas atiduodamo trečiojo XVIII amžiaus studijų tomo pagrindą. Knygoje publikuojami naujas įžvalgas ir vertinimus atveriantys straipsniai ne tik praturtina mūsų žiniją apie tame šimtmetyje Lenkijos ir Lietuvos valstybei bei jos visuomenei kilusius iššūkius, bet ir pristato planus bei priemones šiems iššūkiams įveikti, atskleidžia reikšmingus laimėjimus tiek sociopolitinėje, tiek ir sociokultūrinėje srityse, leisdami suvokti, kokią netektį 1795 m. patyrė Abiejų Tautų Respublikos visuomenė, netekusi teisės turėti savo valstybę.

ISBN:
9786098183160
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64821
Updated:
2022-01-05 18:55:14
Metrics:
Views: 62
Export: