Litewski okres w życiu królewskiego muzyka XVI wieku Walentego Bakfarka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Litewski okres w życiu królewskiego muzyka XVI wieku Walentego Bakfarka
Alternative Title:
The Life of Sigismund Augustus’ royal musician Valent Bakfark in Lithuania
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Liutnininkas; Muzikos istorija; Rūmų muzikantai; Kotryna Narbutaitė Bakfarkienė; Reformacija; Vilnius.
Keywords:
LT
Kotryna Narbutaitė Bakfarkienė; Liutnininkas; Muzika / Music; Reformacija / Reformation; Rūmų muzikantai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Žygimanto Augusto muziko Valento Bakfarko gyvenimo Lietuvoje laikotarpis, ieškoma atsakymų į tokius klausimus: kiek laiko liutnistas gyveno Lietuvoje, koks buvo jo pragyvenimo lygis, kas buvo jo šeima bei artimiausios aplinkos žmonės. 1549 m. Bakfarkas tapo Žygimanto Augusto dvaro muzikantu. Pirmą kartą į Vilnių liutnistas atvyko 1551 m., lydėdamas Barboros Radvilaitės gedintį valdovą. Per tą laiką Bakfarkas Vilniuje vedė Kotryną Narbutaitę. Vienas geriausių valdovo muzikų po to dar dažnai lankėsi Vilniuje, kur nemažai laiko praleisdavo Žygimantas Augustas. Bakfarko uošvis mirė praėjus keletui metų nuo dukters vestuvių, tada muzikantas tapo svarbiausiu dviejų žmonos brolių ir dviejų seserų globėju. 1566 m. drauge su valdovo dvaru išvykęs Bakfarkas į Lietuvą nebegrįžo. Muziko žmona, manydama, kad vyras miręs 1572 m. ištekėjo antrą kartą. Ne iki galo aišku kas valdovo malone besinaudojusį, turintį nekilnojamo turto bei gana dideles pajamas muzikantą paskatino viską mesti ir paslapčiai išvykti. Toks sprendimas gali būti siejamas su Radvilo Juodojo mirtimi. Bakfarkas simpatizavo radikaliajam protestantizmui, palaikė ryšius su panašių pažiūrų atstovais, todėl mirus radikalų protestantizmą rėmusiam didikui, kaip ir daugelis radikalų galėjo pasijausti nesaugiai. Karūnavus tolerancija garsėjantį Steponą Batorą 1576 m. Bakfarkas ketino grįžti į šalį. Iš Paduvos, kurioje tuo metu gyveno valdovui buvo išsiuntęs prašymą priimti jį dvaro muzikantu, bet teigiamo atsakymo nebesulaukė – 1576 m. mirė Paduvoje.

ENThe article discusses the life period of Sigismund Augustus’ musician Valent Bakfark in Lithuania, seeks to answer to the following questions: for how long the lute player lived in Lithuania, what his standard of living was, who was his family and people surrounding him. In 1549 Bakfark became a musician of Sigismund Augustus’ court. The lute player arrived in Vilnius for the first retime in 1551 when he accompanied the Ruler mourning for Barbora Radvilaitė. During that time Bakfark married Kotryna Narbutaitė in Vilnius. Following some years after his daughter’s wedding Bakfark’s father-in-law died. The musician became guardian of his wife’s brothers and two sisters. 1566, having left Lithuania together with the Ruler’s court, Bakfark never returned. The musician’s wife, thinking that her husband was dead, remarried in 1572. It is not quite clear what made the musician give up everything and leave in secret. Such decision could be related to the death of Radziwiłł the Black. Bakfark liked radical Protestantism, maintained relations with the like-minded representatives, therefore after the death of the nobleman who supported Protestantism, he, like many radicals, could have felt insecure. After the Stephen Bathory who was famous for his tolerance, was crowned in 1576 Bakfark intended to return to the country. From Padua where he lived at that time he sent an application to the Ruler asking to take him as a court musician but he died in 1576 in Padua before he received an answer.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6435
Updated:
2020-04-28 15:12:54
Metrics:
Views: 23
Export: