Wielkie Księstwo Litewskie we wspólnej - czterech narodów - historii (XVI-XVIII w.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wielkie Księstwo Litewskie we wspólnej - czterech narodów - historii (XVI-XVIII w.)
In the Book:
Litwini - historia i kultura : sesja naukowa Szreniawa, 28-29 czerwca 2008 / recenzja i red. nauk. Krzysztof Pietkiewicz. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2009. P. 123-133
Keywords:
LT
Baltarusiai; Bendras paveldas; Etninė sudėtis; Istoriografija; Kultūros modelis; LDK; Lenkai; Lietuviai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštija, XIII–XVIII a.; Rusėnai; Ukainiečiai.
EN
Belorussians; Common heritage; Ethnos; GDL; Grand Duchy of Lithuania, 13th – 18th century; Historiography; Lithuanians; Model of culture; Poles; Rutenians; Ukrainians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstomos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istoriografinės problemos, keliamas klausimas, kokį modelį reikia rinktis, tyrinėjant LDK istoriją. Iki šiol neturime pakankamai specialistų ir mokyklinių bei universitetinių vadovėlių, kurie patenkintų LDK istorinio paveldo įprasminimo ir išmanymo poreikius. 1385–1569 m. LDK teritorija driekėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Šiuo laikotarpiu valstybėje buvo nedaug lenkų, bet baltarusių ir ukrainiečių tautos vaidino didelį vaidmenį. 1569–1795 m. – tai keturių tautų – lietuvių, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių – buvimo laikotarpis vienoje valstybėje. Tyrinėtojams sudėtinga analizuoti iš keturių tautų sudarytą LDK valstybės istoriją, kaip vientisą darinį, tuo labiau, kad šiandien čia minimų tautų istorikai skirtingai integruoja LDK laikotarpio istoriją į savo nacionalinių istorijų diskursus. Derėtų palikti nuošalyje istorijos politizavimą ir keturių tautų LDK istoriją vertinti, kaip bendrą civilizacinį ir kultūrinį laimėjimą. Prisimindami viską, kas mus kažkada vienijo, ypatingai integracijos vaidmenį kultūros raidoje, neturėtume jausti nepilnavertiškumo jausmo. Dramatiški civilizacinių ribų praradimai neturėtų būti įprasminami tik saugant architektūrinį ir meno paveldą Lietuvoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. Reikia kur kas daugiau pastangų, būtina analizuoti pasienio/paribio kultūrą, kurios atmintis yra gerokai tvaresnė nei paminklų. Bendras šalių ir tautų likimas yra sunkiai atkuriamas, nes besikeičiančios žmonių kartos pateikia vis kitokį praeities vertinimą ir požiūrį į istoriją. Tačiau turime viltis, jog sulauksime vadovėlių, kuriuose bus pateikiama bendra keturių tautų istorija.

ISBN:
9788386624621
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64183
Updated:
2020-01-21 13:18:07
Metrics:
Views: 60
Export: