Asociacijų laisvės įgyvendinimo valstybės tarnyboje, policijoje ir kariuomenėje ypatumai

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėAsociacijų laisvės įgyvendinimo valstybės tarnyboje, policijoje ir kariuomenėje ypatumai
Kita antraštėSpecifics of Implementing Freedom of Associations in the Civil Service, Police and Armed Forces
AutoriaiKasiliauskas, Nerijus
LeidinyjeTeisė . 2005, t. 55, p. 17-31
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTAsociacijų laisvė; Kolektyvinės derybos; Policija; Kariuomenė
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje nagrinėjami teisės į asociacijų laisvę įgyvendinimo ypatumai valstybės tarnyboje, policijoje bei kariuomenėje. Straipsnio tikslas yra nustatyti kokie galimi profesinių sąjungų veiklos ypatumai valstybės tarnyboje, policijoje bei kariuomenėje. Lietuvoje valstybės tarnautojai asociacijų laisvę įgyvendina per profesinių sąjungų veiklą, kuri yra neribojama. Policijoje nustatomi profesinių sąjungų veiklos ypatumai. Kariuomenėje draudžiama profesinės karo tarnybos kariams bei civilinės krašto apsaugos tarnybos statutiniams tarnautojams būti profesinės sąjungos nariais. Europos socialinės chartijos 5 straipsnis skirtingai reglamentuoja asociacijų laisvės klausimus policijoje ir ginkluotose pajėgose. Reikia atkreipti dėmesį, jog aptariamame chartijos straipsnyje policijai ir ginkluotoms pajėgoms yra naudojamos skirtingos formuluotės. Tuo tarpu TDO konvencija Nr. 87 išskiria tik ginkluotojų pajėgų narius ir ginkluotojų pajėgų civilius darbuotojus. Tačiau tiek pagal TDO standartus, tiek pagal Europos socialinės chartijos (pataisytos) nuostatas visiškas asociacijų laisvės draudimas galimas tik ginkluotojų pajėgų nariams, bet ne civiliniam ginkluotojų pajėgų personalui. Todėl galima suabejoti, ar Lietuva nepažeidžia savo tarptautinių įsipareigojimų drausdama asociacijų laisvę civilinės krašto apsaugos tarnybos statutiniams tarnautojams. [Iš leidinio]

ENThe article investigates the specifics of exercising the right to freedom of associations in the public service, police and armed forces. The purpose of the article is to identify the potential specifics of trade unions in the public service, police and armed forces. In Lithuania, civil servants exercise the freedom of associations through the activities of trade unions, which are not subject to any restrictions. The police regulates the activities of its trade unions. The armed forces prohibit membership of soldiers of the professional military service and statutory officers of the civil national defence service in trade unions. Article 5 of the European Social Charter regulates the issues of freedom of association in the police and in the armed forces differently. It should be noted that the article of the Charter in question uses different wordings for the police and the armed forces. Convention No. 87 of the International Labour Organisation distinguishes only between members of the armed forces and civil employees of the armed forces. However, both under the standards of the ILO and the provisions of the European Social Charter (revised), total prohibition of the freedom of association is possible only for members of the armed forces, not for the civil personnel of the armed forces. Thus, there can be doubts whether Lithuania has not breached its international obligations by imposing a prohibition on the freedom of associations upon statutory servants of the civil national defence service.

ISSN1392-1274, 2424-6050
Mokslo sritisTeisė / Law
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6402
Atnaujinta2018-12-20 23:06:58
Metrika Peržiūros: 2    Atsisiuntimai: 1