Kolektyvinės teisėsaugos pareigūnų teisės: asociacijų laisvė ir jos įgyvendinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolektyvinės teisėsaugos pareigūnų teisės: asociacijų laisvė ir jos įgyvendinimas
Alternative Title:
Collective rights of public servants‘: freedom of associations and its implementation
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2008, t. 2, p. 94-108
Keywords:
LT
asociacijų laisvė; kolektyvinės derybos; statutiniai valstybės; tarnautojai..
EN
freedom of associations; collective bargaining; public servants.; freedom of association.
Summary / Abstract:

LTTarptautiniai darbo standartai vienareikšmiškai pripažįsta, kad darbuotojų asociacijų laisvė ir teisė į kolektyvines derybas yra darbo santykių egzistavimo pagrindas. Savo ruožtu kyla klausimas, ar statutiniai valstybės tarnautojai, turėdami specifinį darbuotojo statusą, taip pat gali turėti ir turi absoliučią asociacijų laisvę ir teisę į kolektyvines derybas. Šiame straipsnyje siekiant atsakyti į minėtą klausimą analizuojama statutinių valstybės tarnautojų asociacijų laisvės įgyvendinimo teisinė ir praktinė situacija Lietuvoje, /0.1 atitiktis tarptautiniams darbo standartams, numatomos galimos kolektyvinių valstybės tarnautojų teisių vystymosi perspektyvos. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the main questions related to the realization of the principle freedom of associations in the Lithuanian public service: the organizational right, the right to collective bargaining and conclude collective agreements (especially branch level), and the right to strike. The main principle in the field of labour relations is the freedom of association and right to collective bargaining. Is it possible to realize this principle absolutely in the state service? According to the related Lithuanian legal acts, the public servants do not have limitations on the right to organize. There is specific regulation on freedom of association when we speak about policemen. The main problem with collective bargaining in public service is connected to special working requirements for public servants. The salary of public servants depends on the state budget possibilities. In Lithuania main problems are connected to collective bargaining for the salaries of public servants. This question is detailed in the Public Service Law and parties (public servants and employer) do not have the possibility to bargain. Another problem is to identify an employer as a party to collective agreement. Now it is clear that at enterprise level the employer is a state institution. Speaking about branch level it is not legally clear who can bargain for branch collective agreement in public service from employers' side. Central state institutions, ministries, departments and others are not employers' organizations.Therefore, central state institutions can not bargain for branch collective agreement. According to the Article 51 of the Constitution of the Republic of Lithuania, while defending their economic and social interests, employees shall have the right to strike, but the limitations of this right and the conditions and procedure for its implementation shall be established by law. The Public Service Law establishes the civil servants' right to strike with exception for civil servants occupying the post of the head of a department in a state or municipal institution or agency, or any other senior post and statutory civil servants. The legislator has made quite a strong focus on the right to strike and its exercising in Lithuania, however, in practise strikes almost do not take place. [From the publication]

ISSN:
1822-9530
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18338
Updated:
2013-04-28 18:52:37
Metrics:
Views: 94
Export: