Kriminalistinė profilaktika ikiteisminiame tyrime : situacijos analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistinė profilaktika ikiteisminiame tyrime: situacijos analizė
Alternative Title:
Criminalistic prophylaxis in pre-trial investigation: situation analysis
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 65 (57), p. 59-66
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Nusikaltimai / Crimes.
Summary / Abstract:

LTGreito ir išsamaus nusikalstamų veikų atskleidimo uždavinys, kurį įtvirtina LR baudžiamojo proceso kodekso 1 str., neatsiejamai susijęs su nusikaltimų profilaktika. Profilaktinės veiklos sėkmė labai daug priklauso nuo to, ar išsamiai atliekamas ikiteisminis tyrimas, ar surenkami duomenys apie atskirus nusikaltimo sudėties elementus, taip pat apie jo darymą nulėmusias priežastis ir sąlygas. Renkant ir tikrinant nusikalstamai veikai ištirti reikalingą informaciją, bene svarbiausi yra ikiteisminio tyrimo veiksmai, kurie yra vienas pagrindinių procesinių informacijos, apie nusikalstamos veikos darymą nulėmusias priežastis ir sąlygas, gavimo šaltinių. Nusikalstamos veikos padarymą nulėmusios priežastys ir sąlygos dažniausiai nustatomos atliekant tuos pačius ikiteisminio tyrimo veiksmus, kuriais atskleidžiamos ir kitos tiriamos nusikalstamos veikos aplinkybės. Pareigūnas, atliekantis ikiteisminį tyrimą, išaiškinti aplinkybes, nulėmusias nusikalstamos veikos darymą, gali atlikdamas daugelį įstatyme numatytų ikiteisminio tyrimo veiksmų. Kai kurie ikiteisminio tyrimo veiksmai, kuriais siekiama nustatyti veikos darymą nulėmusias priežastis ir sąlygas, atliekami daug dažniau nei kiti. Analizuojamas autorės atliktas empirinis tyrimas – anketavimas, kurio metu buvo apklausiami pareigūnai, atliekantys ikiteisminį tyrimą. Tyrimu buvo siekiama nustatyti, kokius ikiteisminio tyrimo veiksmus atliekant išaiškinamos nusikalstamos veikos padarymą nulėmusios priežastys ir sąlygos, kokios procesinės prievartos priemonės taikomos užkertant kelią tolesnei jau žinomų asmenų nusikalstamai veiklai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kriminalistika; Nusikaltimai; Profilaktika; Ikiteisminis tyrimas.

ENThe task of a fast and thorough detection of criminal acts provided for in Article 1 of the Criminal Procedure Code is directly related to the prophylaxis of crimes. The success of prophylaxis hugely depends on the thoroughness of pre-trial investigation, collection of data about different elements of crime, the reasons for and conditions of crime commission. Probably the biggest role played while collecting and verifying the information necessary for the investigation of a criminal act is pre-trial investigation, which is one of the key sources for obtaining procedural information about the reasons for and conditions of committing the crime. The reasons for and conditions of the crime commission are usually determined while performing the same pre-trial investigation actions carried out to find out the other circumstances of the crime. An officer performing pre-trial investigation may determine the circumstances under which the crime was committed by performing several actions of pre-trial investigation prescribed by law. Some actions of pre-trial investigation taken to determine the reasons for and conditions of committing the crime are applied more frequently than others. The author refers to her empirical study which involved interviews with pre-trial investigators. The purpose of the study was to identify the type of actions of pre-trial investigation used to determine the reasons for and conditions of committing the crime, the procedural measures applied to forestall the crimes that may be committed by the known individuals.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1752
Updated:
2018-12-17 11:34:58
Metrics:
Views: 48    Downloads: 3
Export: