Nusikalstamų veikų idealios bei realios sutapties atribojimo ir bausmių skyrimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikalstamų veikų idealios bei realios sutapties atribojimo ir bausmių skyrimo problemos
Alternative Title:
Problems of differentiation of criminal acts‘ ideal and real coincidence and imposition of sentences
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 7 (85), p. 24-29
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons; Nusikalstama veika / Offence; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTAutorius analizuoja teismų praktiką taikant BK 63 str. nuostatas ir pateikia dėl to kylančių teorinių ir praktinių problemų sprendimus. Didelis dėmesys skiriamas idealiosios sutapties ir realiosios sutapties sąvokų analizei [...]. Aktualizuodamas vieno iš bausmių subendrinimo būdo – dalinio bausmių sudėjimo – problemą, pritariama tokiai teismų praktikai, kad iš dalies sudedant bausmes būtina prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, pridėti švelnesnės bausmės dalį nuo visų paskirtų bausmių, o bendrinant paskirtas už kelias nusikalstamas veikas bausmes, turi būti paskirta viena arba dvi galutinės bausmės. Siūloma paskirtų švelnesnių bausmių dalies pridėjimo prie griežčiausios iš paskirtųjų bausmių sprendimo kelią – prie griežčiausios iš asmeniui paskirtų bausmių pridėti kiekvienos iš asmeniui paskirtų bausmių dalį, bet ne mažesnę kaip pridedamos bausmės įstatyminis minimumas, nes tokiu būdu būtų tiksliau laikomasi BK bendrosios dalies principų dėl bausmių ir jų skyrimo. Analizuodamas BK 63 str. 5 d. 2 p. nuostatas, autorius pritaria tokiai teismų praktikai, kad bausmių apėmimas galimas tada, kada kelios veikos priskiriamos skirtingoms rūšims, [...] bet jų pavojingumas labai nesiskiria.. Straipsnyje [...] atkreipiamas dėmesys į tai, kad keičiant BK 63 str., turėtų būti atsižvelgta į tai, jog naujos baudžiamojo įstatymo normos iš vienos pusės turėtų nevaržyti teismų formaliomis bausmių subendrinimo taisyklėmis, o iš kitos pusės – neturėtų palikti galimybės interpretuoti, nes tai trikdo teismų praktikos formavimąsi. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Nusikalstamų veikų ideali sutaptis; Nusikalstamų veikų reali sutaptis; Bausmės skyrimas; Ideal coincidence of criminal acts; Real coincidence of criminal acts; Sentencing.

ENThe author analyses the court practice regarding the application of Article 63 of the Criminal Code and provides solutions to some theoretical and practical issues which may arise with regard to it. Much attention is paid at the analysis of the ideal and actual coincidence of criminal acts. The article examines the issue of consolidating different punishments. The author is in favour of the court practice which accumulates the strictest punishment for one of the criminal acts with a more lenient punishment for the rest of the offences. The author thinks that with regard to imposing cumulative punishment for several criminal acts, one or two final punishments should be pronounced. The suggestion is made concerning the way of adding more lenient punishment to a stricter one: the strictest punishment should be complemented by a part of each punishment imposed, yet it should not be smaller than the minimum established by the law (to be fully in line with the general principle of imposing punishment established in the Criminal Code). While examining article 63, para. 5, item 2 of the Criminal Code, the author approves of the court practice accumulating all the punishments when several criminal acts belong to different categories [...] with more or less similar level of gravity. The article [...] highlights that while amending article 63 of the Criminal Code, it should be taken into consideration that the new provisions, on the one hand, should not restrict the formal rules for cumulative punishment and, on the other hand, should not leave any room for interpretation as it obstructs the formation of the court practice.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6337
Updated:
2018-12-17 11:49:01
Metrics:
Views: 100    Downloads: 10
Export: