Subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu bausmės skyrimas, tinkamai įgyvendinant... nulla poena sine lege principą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu bausmės skyrimas, tinkamai įgyvendinant... nulla poena sine lege principą
Alternative Title:
Imposition of penalties based on nulla poena sine lege
In the Journal:
Teisė. 2008, t. 66 (1), p. 34-45
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 63 ir 64 straipsnių nuostatos dėl dalinio bausmių sudėjimo būdo skiriant subendrintą galutinę bausmę yra problemiškos nulla poena sine lege principo taikymo aspektu. Straipsnyje siekiama atskleisti tinkamą subendrintos bausmės skyrimo mechanizmą, dalinio bausmių bendrinimo būdo tikslingumą, reiškiama nuomonė dėl konkretesnio bausmės dalies už kiekvieną nusikalstamą veiką termino skaičiavimo, tai laikant sudėtine principo nulla poena sine lege dalimi. Straipsnyje taip pat analizuojami teismų praktikos pavyzdžiai, atskleidžiantys teismų pasirinkto dalinio bausmių sudėjimo, kaip bausmių bendrinimo būdo, taikymo problematiką, įžvelgtiną ir aukštesnių instancijų teismams priimant galutinius procesinius sprendimus. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 ir 64 straipsniuose expressis verbis bausmių bendrinimo dalinio sudėjimo būdu taisyklės yra nepakankamos; teismų diskrecija parinkti pridedamų prie griežčiausios iš paskirtų už atskiras nusikalstamas veikas bausmių dalių dydį jų nenurodant, kelia problemų aukštesnės instancijos teismams kvestionuojant paskirtos bausmės teisėtumą ir (ar) pagrįstumą. Straipsnio išvadose pabrėžiama, kad teismams taikant dalinį bausmių sudėjimo būdą ir nustatant kiekvienu konkrečiu atveju motyvuotas pridedamų bausmių dalis, konkretų bausmės dalies dydį įvardijant teismo sprendime ir motyvuojant, būtų užtikrinamas optimalus nulla poena sine lege principo skiriant subendrintą bausmę realizavimas; taip pat siūlomos ir galimos Baudžiamojo kodekso 63 ir 64 straipsnių atitinkamų nuostatų keitimo formuluotės. [Iš leidinio]

ENLithuanian legal norms (articles 63 and 64 of Criminal Code) connected with imposing aggregate punishment are problematic in the light of implementation of nulla poena sine lege principle correctly. The court decisions analyzed in this article express the need of improving legal regulation and change the judicial precedents. The aggregate punishment is related to mathematical operations, accordingly when more than two crimes in different time are committed or several sentences are passed, the quantity of each constituent part of separate punishment formed in one aggregate punishment must be strictly determined by court and sufficiently motivated. This model leads to safeguard the right to freedom and is the instrument to ensure the courts of higher instance to make legal corrections in the right way. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18004
Updated:
2018-12-17 12:17:20
Metrics:
Views: 36    Downloads: 4
Export: