Creative technologies entrapped by instrumental mind

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Creative technologies entrapped by instrumental mind
Alternative Title:
Kūrybinės technologijos instrumentinio proto gniaužtuose
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2016, t. 27, Nr. 1, p. 40-50
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Komunikacija; Kūryba; Technika; Kūrybinės technologijos; Vertybės; Communication; Creative activities; Technologies; Creative technologies; Values.
Keywords:
LT
Komunikacija; Kūryba; Kūrybos industrijos / Creative industries; Technika; Vertybės.
EN
Creative activities; Creative technologies; Technologies; Values.
Summary / Abstract:

LTPasitelkiant pavyzdžius, straipsnyje keliamas klausimas, kodėl kūrybiniai procesai vis dažniau siejami su technika ir technologijomis, ir tai ryškiai regima net institucionalizuotame moksliniame, kultūriniame ir politiniame leksikone, viešuose diskursuose. Atkreipiamas dėmesys, kad technologijos (taip pat ir kūrybinės) tampa instrumentiniu protu grindžiamais metodais, kur iš esmės glūdi siekis viską atlikti efektyviau, našiau, ekonomiškiau, naudingiau. Taip kūryba praranda savo tikrąją esmę, tampa ne tik ekonominėmis kategorijomis apibrėžiama preke, bet ir priemone efektyviau valdyti, nulemti, gal net manipuliuoti žmogaus sąmone. Moderniosios technologijos į paribius išstumia viską, kas žmogaus gyvenime yra „centriniai dalykai“, visa tai, kas suburia žmones bendrai veiklai, turi savo vidinę vertę. Parodoma, kad net formaliomis socialinėmis technologijomis ir taip vadinamąja „vertybių matematika“ grindžiama mokslinė aksiologija nepajėgi išspręsti su kūrybine žmogiškąja esme susijusių vertybinių problemų, jeigu neatsižvelgiama į esminį (centrinį), turintį savo vidinę vertę, asmens ar dalyko vertinimą, t. y. tokį vertinimą, kuris akcentuoja individualią, unikalią jausminę ir dvasinę žmogiškąją tikrovę. Daroma išvada, kad kūrybos „technologizavimas“ veda link kūrybinio proceso žlugdymo. [Iš leidinio]

ENThe paper poses a question why creative processes are more and more often related to technologies and that is clearly visible in institutionalized scientific, cultural and political discourses. It is noteworthy that technologies, creative technologies including, are becoming instrumental mind-based methods, which aim to perform everything more efficiently, more economically and more advantageously. This way creative activity loses its essence and becomes a commodity easily defined in economic categories, and thus it is employed as an effective means used to control, influence and even manipulate the human consciousness. It is likely that modern technologies push everything that is essential to human life to periphery, everything that joins people for shared activities and has intrinsic values. The paper attempts to show that even the so-called “scientific axiology” based on formal social technologies is unable to deal with axiological problems of creative human essence if personal or subject-related intrinsic values are not taken into account. This way it is most likely to happen that such evaluation which emphasizes individual and unique emotional and spiritual human reality tends to be downplayed. This fact corroborates intuitive understanding that technologies employed in creative activities should serve only as a supplementary tool but not become a self-contained tool which overshadows transcendental human creative powers.It points to the conclusion that though the usage of technical terms in contemporary science and art (culture, in general) is hardly avoidable, it should be attempted to return to the initial concept of creativity according to which it is perceived as a spontaneous self-expression. The underlying reason for the idea is that penetration of modern technologies into the domain of artistic creativity destroys the human essence, and turning creativity into a technological process leads to inevitable destruction of a creative process. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63327
Updated:
2019-09-06 18:15:39
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: