Vertybės ir kultūrinis indentitetas komunikacijos kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybės ir kultūrinis indentitetas komunikacijos kontekste
Alternative Title:
Values and cultural identity in the context of communication
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbos ir kultūros santykis; Kultūra; Kultūrinis identitetas; Kultūrinis tapatumas; Tarpkultūrinė komunikacija; Vertybė; Cultural identity; Culture; Intercultural communication; Relation of language and culture; Value.
Keywords:
LT
Kalbos ir kultūros santykis; Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas; Kultūrinis tapatumas; Tarpkultūrinė komunikacija; Vertybė.
EN
Cultural identity; Intercultural communication; Relation of language and culture; Value.
Summary / Abstract:

LTVisuotinė globalizacija paspartino darbo ir kapitalo mainus, suteikė tautoms socialinės pažangos ir ekonominės gerovės viltį. Ji paskatino ir spartesnius kultūrinius mainus, o kartu ir efektyvios tarpkultūrinės komunikacijos poreikį. Kultūriniai mainai reiškia keitimąsi ir vertybėmis. Taip pat ir kultūrinėmis. Tačiau šie mainai nėra paprasti. Pasirodė, kad ne visas siūlomas vertybes tautos pasiruošusius lengvai ir beatodairiškai priimti. Juolab kad daugelis jų, sąlygotos istorinių tradicijų ir vietos papročių, yra priešingos kitų tautų kultūrinei tradicijai bei mentalitetui. Tad aktualumo nepraranda kultūrinio identiteto išsaugojimo problema. Kaip rodo istorinė patirtis, imunitetą svetimoms neprimtinoms vertybėms geriausiai padeda ugdytis savų vertybių pažinimas ir puoselėjimas. O tai įmanoma tik tada, kai yra aiškus supratimas, kas yra vertybės ir kokią vietą bei vaidmenį jos atlieka individo ir visuomenės gyvenime. Straipsnyje kaip tik ir analizuojamos vertybės visuomenės vertybinės saugos ir raidos sistemoje, jų vieta ir vaidmuo išsaugant kultūrinį identitetą tarpkultūrinės komunikacijos kontekste. [Iš leidinio]

ENGlobalization has accelerated the exchange of labor and capital and gave the hope of social progress and economic prosperity to nations. It has also led to rapid cultural exchange as well as the need for effective cross-cultural communication. Cultural exchange means modification of values as well as cultural ones. However, these exchanges are not simple. It turned out that nations are not ready easily and thoughtlessly adopt all the proposed values. This is because many of them, conditioned by historical traditions and local customs, are opposite of other nations cultural traditions and mentality. Therefore, the problem of the preservation of cultural identity is still not lost its relevance. As historical experience shows, knowledge and enhancement of our own values mostly helps to develop immunity of alien unacceptable values. It is only possible when there is a clear understanding of what values are, what place it occupies and what role it play in the individual’s and in society’s life. The paper precisely analyzes the values in the system of society’s moral values security and development, their place and role in preserving the cultural identity in the context cross-cultural communication. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51999
Updated:
2020-07-28 20:26:14
Metrics:
Views: 66    Downloads: 10
Export: