Lietuvių teatro istorija. Kn. 3, 1970-1980

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių teatro istorija. Kn. 3, 1970-1980
Alternative Title:
The History of Lithuanian theater. Vol. 3, 1970-1980 / executive editor Irena Aleksaitė
Editors:
Aleksaitė, Irena, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Gervelė, 2006.
Pages:
560 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė / Irena Aleksaitė — Valstybinis akademinis dramos teatras / Irena Aleksaitė — Valstybinis jaunimo teatras / Rasa Vasinauskaitė — Kauno dramos teatras / Audronė Girdzijauskaitė — Klaipėdos dramos teatras / Gražina Mareckaitė — Panevėžio dramos teatras / Dovydas Judelevičius — Šiaulių dramos teatras / Gražina Mareckaitė — Opera 1957-1980 metais / Jonas Bruveris — Baletas 1957-1980 / Helmutas Šabasevičius — Priedai: Teatrų repertuaras / Ramunė Balevičiūtė; Apie knygos autorius; Reziumė; Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga, parengta Kultūros, filosofijos ir meno instituto Teatrologijos skyriaus mokslininkų, pratęsia scenos meno raidos tyrinėjimą, kuris nutrūko 1987 m., Lietuvos SSR MA Istorijos instituto Teatro istorijos sektoriui išleidus kolektyvinį darbą, „Lietuvių tarybinis dramos teatras, 1957–1970“. Knygoje pateikiama šešių Lietuvos dramos teatrų vieno dešimtmečio – 1970–1980 m. – ir Valstybinio operas ir baleto teatro 1957–1980 m. raidos panorama. „Lietuvių teatro istorija, 1970–1980“ parašyta nepriklausomoje Lietuvoje ir tai suteikia jos autoriams galimybę atvirai ir kritiškai įvertinti daigelį aptariamo meto scenos meno reiškinių, anuomet smarkiai suvaržytų sovietinės ideologijos. Šioje knygoje koncentruojamas dėmesys į teatrų repertuaro, režisūros, vaidybos, vokalo, choreografijos ir scenografijos problemas, išskiriami svarbiausi kiekvieno kolektyvo pastatymai, ieškoma visuomeninio jų reikšmingumo ženklų bei atgarsio. Remiamasi to meto spauda, gausiomis recenzijomis bei straipsniais, memuarais, teatro, literatūros, dramaturgijos, muzikos tyrinėjimais, archyvų bei muziejų dokumentais. Siekiama, kad kiekvienas scenos meno reiškinys būtų įvairiapusiškai pristatytas. Prieduose pateikiami teatrų dokumentai (meno tarybų protokolai, direkcijos įsakymai ir t.t.), repertuaro sąrašai, duomenys apie knygos autorius bei pavardžių rodyklė. Rengiant knygą naudotasi Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvu, Lietuvos literatūros ir meno archyvu, teatrų bei asmeniniais archyvais.Reikšminiai žodžiai: Teatras; Lietuva; Istorija; 20 amžius; Opera; Lietuva; Istorija; 20 amžius; Baletas; Lietuva; Istorija; 20 amžius.

ENThis book, prepared by researchers of the Culture, Philosophy, and Art Institute Theater department, resumes investigations of stage art evolution, which came to an end with the publication in 1987 – by Lithuania’s SSR Academy of Science History Institute Theater history department – of a collective work entitled “Soviet Lithuanian Drama Theater in 1957-1970” (Lietuvių tarybinis dramos teatras, 1957–1970). The book presents an overview of the development of six Lithuanian drama theatres in the same decade – from 1970 to 1980 – as well as evolution of the National Opera and Ballet Theater in 1957-1980. “Lithuanian Theater History, 1970-1980” (Lietuvių teatro istorija, 1970–1980) was written in independent Lithuania and this fact enables its authors to take a frank and critical perspective on many of the discussed phenomena in performing arts of that period. This book focuses on repertoire of theaters, problems related to directing, acting, vocal singing, choreography, and stage directing; it further distinguishes the most important stagings of every company, looks for signs and echoes of their social importance. The authors rely on the press of the time, abundant reviews and articles, memoirs, theater, literature, playwriting, music research, archival and museum documents. The authors aim to present comprehensively every artistic phenomenon. In annexes, one finds theater documents (transcripts of art council meetings, decrees and so on), repertoire lists, information about book authors and name index. In preparing this book, researchers used the archive of the Lithuanian Theater, Music and Cinema Museum, Lithuanian Literature and Art Archive. [From the publication]

ISBN:
9789986638179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6323
Updated:
2020-09-11 14:44:35
Metrics:
Views: 66
Export: