Kontekstualizavimo "čia ir dabar" eksperimentai : M. Gorkio pjesės "Dugne" pastatymai Oslo national theatret ir Vilniaus miesto teatre OKT

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontekstualizavimo "čia ir dabar" eksperimentai: M. Gorkio pjesės "Dugne" pastatymai Oslo national theatret ir Vilniaus miesto teatre OKT
Alternative Title:
Re-creation of the identity of the performance: "Lower depths" by Maxim Gorky in Oslo national theatret and OKT-Vilnius town theatre
In the Journal:
Menotyra. 2011, t. 18, Nr. 2, p. 110-121
Keywords:
LT
Maksimas Gorkis; Oskaras Koršunovas; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami ir lyginami du režisieriaus Oskaro Koršunovo spektakliai pagal Maksimo Gorkio pjesę "Dugne", pastatyti Oslo National Theatret (2009) ir Vilniaus miesto teatre OKT (2010). Pastebima, kad šis režisierius yra linkęs sugrįžti prie to paties dramos kūrinio skirtinguose meninės ir socialinės-kultūrinės praktikos kontekstuose. Minimi tokie pavyzdžiai, kaip Augusto Strinbergo pjesės "Kelias į Damaską" pastatymai Oslo National Theatret (2006) ir Klaipėdos dramos teatre (2007) ar Williamo Shakespeare o komedijos "Užsispyrėlės tramdymas" pastatymai Paryžiaus teatre Comidie-Francaise (2007) ir Sankt Peterburgo Valstybiniame Aleksandros teatre (2010). Norvegiškasis ir lietuviškasis pjesės "Dugne" režisūriniai variantai labiau artimi kitai norvegiškajai-lietuviškajai režisieriaus patirčiai, kai 2003 m. Oslo National Theatret pastatęs žinomo norvegų dramaturgo Jon Fosse pjesę "Žiema", po trejų metų ją pakartojo jau kaip kompozitoriaus Gintaro Sodeikos vienos dalies kamerinę operą "Vinter" (Vilniaus miesto teatras OKT, 2006). J. Fosse's ir M. Gorkio tekstai Lietuvoje buvo pakartoti suteikus jiems naują ir ryškiai juos apibūdinantį meninio eksperimento diskursą. Be to, režisierius minėtų dramaturgų kūrinių lietuviškąsias teatrines versijas perkėlė į netradicinę erdvę: kamerinė opera "Vinter" buvo atliekama Šv. Kotrynos bažnyčioje, o spektaklis "„Dugne" vaidinamas nedidelėje OKT studijoje, įsikūrusioje Ašmenos gatvėje. J. Fosse's drama įgijo naują meninę kamerinės operos formą, o M. Gorkio keturių veiksmų pjesė "Dugne" tapo vieno veiksmo spektakliu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Maksimas Gorkis; Oskaras Koršunovas; "Dugne"; Interpretacija; Pakartojimas; Reaktualizacija; Kontekstualizavimas; Fragmentas; Montažas; Nuotykis; Maxim Gorky; Oskaras Koršunovas; "Lower Depths"; Interpretation; Repetition; Reactualisation; Contextualisation; Fragment; Montage; Adventures.

ENThe article compares and analyses two productions of the director Oskaras Koršunovas, based on the play of Maxim Gorky "Lower Depths", produced in Oslo National Theatret (2009) and OKT-Vilnius City Theatre (2010). This director tends to come back to the same play in different contexts of artistic and socio-cultural praxis ("Way to Damascus" by August Strindberg in Oslo National Hieatret (2006) and in Klaipėda Drama Theatre (2007); "The Taming of the Shrewd" by William Shakespeare in Comėdie-Francaise, (2007) and in the State Alexandra Theatre in Saint Petersburg (2010). The Norwegian and Lithuanian versions of "Lower Depths" arc similar to the experience, when in 2003 Koršunovas produced "Winter" by Jon Fosse in Oslo National TJjeatret, and after three years created a chamber opera by Gintaras Sodeika "Vinter" (OKT-Vilnius City Theatre). Hie texts of Fosse and Gorky were repeated providing the productions with a new and bright discourse of the artistic experiment, as well as producing them in different spaces: "Vinter" was transformed to the Saint Catherine Church in Vilnius, and "Lower Depths" in a small studio of OKT. The drama of Fosse assumed the form of a chamber opera, and the four acts play of Gorky - the performance in one part. The Norwegian interpretation of Gorky is closer to the traditional theatrical model, and shows the aim of the director to reveal the cultural universality of the classical text. Hie Lithuanian interpretation was encouraged by the social situation of the contemporary Lithuania, as well as by the actors and the audience: Gorky is presented as the contemporary playwright; the director introduces fragments of "Hamlet" by William Shakespeare, re-crating and dissolving the artistic identities of his earlier performances. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5942
Updated:
2018-12-17 12:57:27
Metrics:
Views: 37    Downloads: 3
Export: