Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų pašalinimo ir teisės sistemos atidėjimas Lietuvos ir užsienio valstybių Konstitucinių Teismų praktikoje

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėKonstitucijai prieštaraujančių teisės aktų pašalinimo ir teisės sistemos atidėjimas Lietuvos ir užsienio valstybių Konstitucinių Teismų praktikoje
Kita antraštė
  • Deferment of the elimination of legal documents contradicting the Constitution from the legal system in the practice of the Constitutional Courts of Lithuania and in other states
  • Postponement of the removal of non-constitutional legal acts from the legal system in the practice of Constitutional Courts of Lithuania and foreign countries
AutoriaiStaugaitytė, Viktorija
LeidinyjeJurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 2 (80), p. 100-111
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTneigiami konstitucinių teismų sprendimų padariniai; nekonstitucinio teisės akto galios netekimo atidėjimas; sprendimų poveikis pro futuro; Konstitucinio Teismo nutarimų įsigaliojimo atidėjimas
ENnegative consequences of decisions of constitutional courts; postponement of the term when a non-constitutional legal act loses its force; effect of decisions pro futuro; postponement of coming into force of Constitutional Court rulings
Santrauka / Anotacija

LTKonstitucijai prieštaraujančio įstatymo ar kito teisės akto pašalinimas iš teisės sistemos Konstitucinio Teismo nutarimu gali lemti teisinio reguliavimo spragų susidarymą, taip pat sukelti kitų nepageidautinų padarinių. Siekiant Išvengti problemų, susijusių su teisės sistemos pokyčiais, pašalinus išjos nekonstitucines teisės normas, užsienio valstybių konstitucinių teismų praktikoje yra taikomi įvairūs būdai, Iš jų bene labiausiai paplitęs - nekonstitucinių teisės aktų galios netekimo (pašalinimo Iš teisės sistemos) atidėjimas. Siame straipsnyje apžvelgiami esminiai užsienio valstybių konstitucinių teismų Ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikos taikant atidėjimo Institutą ypatumai, aptariami pagrindiniai argumentai, kuriais įvairių šalių konstituciniai teismai grindžia savo sprendimus atidėti nekonstitucinių nuostatų pašalinimą Iš teisės sistemos, taip pat kai kurie tokio pobūdžio sprendimų teisinių padarinių teoriniai Ir praktiniai aspektai. [Iš leidinio]

ENAn elimination of a law or other legal document contradicting the Constitution from the legal system by decision of the Constitutional Court may result in gaps in legal regulation and cause other undesirable consequences. In order to avoid problems related to changes in the legal system upon the elimination of the unconstitutional legal norms, the constitutional courts in other states apply various methods. One of the most widespread of these methods is the deferment of the annulment (elimination from the legal system) of unconstitutional legal documents. This article reviews the basic features of the practice of deferment by foreign constitutional courts and the Constitutional Court of the Republic Lithuania, discusses the main arguments used by the constitutional courts of various states to justify their decision to defer the elimination of unconstitutional provisions from their legal systems, and addresses some theoretical and practical issues related to the legal effects of these type of decisions.

ISSN1392-6195, 2029-2058
Mokslo sritisTeisė / Law
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6302
Atnaujinta2018-12-17 11:48:54
Metrika Peržiūros: 3    Atsisiuntimai: 2