Dėl Preilos kilmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl Preilos kilmės
Alternative Title:
Regarding the origin of Preila’s place-name
In the Journal:
Res humanitariae. 2014, t. 15, p. 68-82
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Kuršių nerija; Asmenvardžiai; Vietovardžiai; Kartografija; Kuršių kalba; Kuršo tarmės.
EN
Curonian Spit; Personal names; Place-names; Cartography; Kursenieku language; Curonian language; Dialects of Courland.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Preilos, Kuršių nerijos kaimo, vardo kilmė. Iki šiol nepateikta nė vienos aiškios ir neginčytinai įrodytos vardo kilmės versijos. Taip yra todėl, kad nerasta onimo kilmės lingvistinės motyvacijos vietinių gyventojų kalboje. Pats kaimas įkurtas tik XIX a., o dauguma lingvistų linkę ieškoti ankstyvos (kuršiškos arba prūsiškos) jo vardo kilmės. Tam pagrindo teikia tiek fonetinis, tiek morfologinis vardo statusas, tačiau trūko įrodymų, kad motyvuojanti leksema su kamienu preil- galėjo būti išsaugota vietinių gyventojų kalboje ar onomastikoje iki minėtojo laikotarpio. Straipsnyje pasitelkiami keli tyrimo metodai: lyginamasis, vidinės rekonstrukcijos, kartografinis, geolingvistinis. Paaiškėjus, kad onimas kartografijoje pasirodo dar iki gyvenvietės atsiradimo, autorė spėja Kuršių nerijoje buvus iki šiol paminkluose nepaliudytą asmenvardį, kurio pagrindu susiformavo vietovardis, iš pradžių galėjęs funkcionuoti kaip kiemo (viensėdžio) vardas ar mikrotoponimas. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the origin of the place-name Preila. Preila is a settlement located in the Curonian Spit. To this day, there is no obvious and definitely proven interpretation of this name’s origin. The reason for this is a failure to detect linguistic motivation of the origin of the onym in the kursenieku language. The settlement itself was set about as late as the 19th century, while most linguists tend to look for ancient (Curonian of Prussian) origin of its name. Both phonetic and morphologic structure of the name seems to support this approach, but there was a shortage of proof that motivating lexeme with the theme Preil- could survive through to the 19th century in the language or onomastics of kursenieku language. The article employs several analysis methods, in particular: comparative, internal reconstruction, cartographic, geolinguistic. As some proof surfaced of presence of the onym in cartography prior to establishment of the settlement, the author makes assumption that it was an undocumented Curonian person’s name that gave birth to a place-name, which could initially be just a name of a steading or a micro-toponym. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62932
Updated:
2018-12-17 13:55:57
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: