Estiškų, latviškų ir lietuviškų knygų leidybos apimčių dinamika XIX a. pirmoje pusėje: lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Estiškų, latviškų ir lietuviškų knygų leidybos apimčių dinamika XIX a. pirmoje pusėje: lyginamoji analizė
Alternative Title:
Dynamics of publishing Estonian, Latvian and Lithuanian books in the first half of the 19th century: a comparative analysis
In the Journal:
Knygotyra . 2016, t. 67, p. 7-22
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
XIX a. lietuviškos knygos; XIX a. latviškos knygos; XIX a. estiškos knygos; Lyginamoji analizė; Leidyba
EN
19th century books; Comparative analysis; Book publishing
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami XIX a. estiškų, latviškų ir lietuviškų knygų leidybos apimčių lyginamojo tyrimo rezultatai. Tyrimas buvo atliktas remiantis šiuo metu reprezentatyviausiais šaltiniais ‒ nacionalinėmis retrospektyviosiomis estiškų, latviškų ir lietuviškų knygų bibliografijomis. Išsiaiškinus, kiek leidinių buvo išleidžiama kasmet nuo 1801 iki 1855 metų, buvo suskaičiuotas bendras leidinių skaičius kiekvienoje šalyje, leidybos apimčių vidurkiai dešimtmečiais bei leidybos apimčių vidurkiai vienam milijonui gyventojų dešimtmečiais. Pasitelkus gautus duomenis ir taikant aprašomosios statistikos metodus buvo palygintos kiekybinės leidybos apimtys visu nagrinėjamu laikotarpiu ir dešimtmečiais, nustatytos jų kaitos tendencijos, taip pat numatytos tolesnės tokių tyrimų kryptys. Leidybos apimtims analizuoti buvo taikomi bibliografinis, aprašomosios statistikos (duomenų rinkimo, sisteminimo ir pateikimo) bei lyginimo metodai, o pagrindžiant tolesnes tyrimų kryptis – analizinės statistikos metodai. [Iš leidinio]

ENThe article presents results of comparative analysis of book publishing statistics in Estonian, Latvian and Lithuanian languages in the 19th century. This study was conducted referring to the most representative sources at that moment – the national retrospective bibliographies of Estonian, Latvian and Lithuanian books. After the analysis of all the publications that had been published yearly from 1801 to 1855, the overall number of publications was then calculated in every country. Furthermore, the publishing rates were evaluated for every decade in the three countries and additionally rates of publications per 1,000,000 inhabitants over every decade were calculated and evaluated. The data presented in this article should be viewed as an initial stage for the comparative analysis of Estonian, Latvian and Lithuanian nineteenth century book publishing. Estonian, Latvian and Lithuanian nations grew by preserving the old national traditions and developing new targets for political existence. At the same time, Estonian, Latvian and Lithuanian books were becoming more modern. Even various restrictions on the rights of nations living in the lands occupied by the Russian Empire and the annihilation of cultural differences did not prevent their publishing evolution. However, in view of general growth trend, publishing development varied in different countries and was determined by economic, social and cultural features of each region. Compared to Lithuania, the environment for the development of national books was more friendly in Estonia and Latvia. [...] [From the publication]

ISSN:
0204-2061, 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62867
Updated:
2018-12-18 14:34:48
Metrics:
Views: 7
Export: