Šiuolaikinės kyšininkavimo ikiteisminio tyrimo kriminalistinės metodikos koncepcija : samprata ir ypatumai Lietuvoje disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinės kyšininkavimo ikiteisminio tyrimo kriminalistinės metodikos koncepcija: samprata ir ypatumai Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
The Modern concept of pre-trial bribery in criminal research methods: the understanding and features in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
178 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Concept of contemporary criminalistic methodology used in pre-trail investigation of bribery: notion and features in Lithuania Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2006 37 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas yra šiuolaikinė kyšininkavimo ikiteisminio tyrimo metodika: samprata, struktūra, ikiteisminio tyrimo praktikos naujos kriminalistinės galimybės, atliekant situacinį jų įvertinimą ir kuriant kriminalistinių programų ir taktinių kombinacijų sistemas. Tyrimo tikslas – [...] parengti šiuolaikinės kyšininkavimo ikiteisminio tyrimo metodikos koncepciją, leisiančią efektyviau atskleisti kyšininkavimo veikas ir užkirsti joms kelią. Pirmoje disertacijos dalyje nagrinėjama kyšininkavimo, kaip pagrindinės korupcijos pasireiškimo formos, fenomeno problematika, pateikiant kompleksišką kriminologinį, baudžiamąjį teisinį, kriminalistinį ir baudžiamąjį procesinį šios veikos vertinimą. Antroje disertacijos dalyje atskleidžiama kyšininkavimo kriminalistinė charakteristika ir atskiri jos elementai, pateikiamas tipinių kyšininkavimo ikiteisminio tyrimo situacijų turinys ir jų kriminalistinė klasifikacija. [...] Kyšininkavimo ikiteisminio tyrimo metodika suprantama kaip sistema teorinių teiginių ir jų pagrindu parengtų metodinių rekomendacijų kompleksų, skirtų greitai ir išsamiai atskleisti kyšininkavimo veikas užkertant joms kelią. [...] Parengta šiuolaikinė kyšininkavimo ikiteisminio tyrimo metodika formuoja naują kyšininkavimo ikiteisminio tyrimo praktiką, o parengtos kriminalistinių programų ir taktinių kombinacijų sistemos, kaip universalūs instrumentai, gali būti veiksmingos tiek atskleidžiant kyšininkavimo veikas ir užkertant joms kelią, tiek rengiant naujas ir tobulinant parengtas nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo metodikas. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe objective of this dissertation is modern bribery in pre-trial research methods: the understanding, structure, new criminal opportunities for pre-trial research practices, evaluating the situation and creating criminal programmes and tactical combination systems. The aim of the research is to […] prepare the modern concept of pre-trial bribery research methods which allow the effective uncovering of acts of bribery and prevent them from continuing. The first part of the dissertation examines bribery as the main form of corruption and problems regarding the phenomenon. It provides a complex evaluation of criminology, criminal law, crime, and criminal procedures for evaluating these acts. The second part of the dissertation uncovers the criminal nature of bribery and assigns it elements, to provide a typical profile of pre-trial research situations and a classification of their criminality. [...] The methods of bribery in pre-trial investigation are understood as a system of theoretical proposition and a suite of methodical recommendations is prepared according to those principles so that acts of bribery can be quickly and thoroughly uncovered, and prevented. [...] The new model of pre-trial research bribery forms a new pre-trial research practice and the criminal programme and tactical combination systems prepared compiled as universal instruments can uncover acts of bribery and prevent them as effectively as they can compile new and improved pre-trial research methods into criminal activity. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6283
Updated:
2022-02-07 20:08:40
Metrics:
Views: 57
Export: