Kodėl (ne)rūšiuojame? Kokybinė buitinių atliekų rūšiavimo elgseną lemiančių veiksnių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kodėl (ne)rūšiuojame? Kokybinė buitinių atliekų rūšiavimo elgseną lemiančių veiksnių analizė
Alternative Title:
Why we do (not) sort? Qualitative analysis of the determinants of household waste recycling behaviour
In the Journal:
Politologija. 2015, Nr. 1 (77), p. 152-199
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atliekų rūšiavimas; Gyventojai; Tyrimas; Residents; Qualitative research; Household waste recycling.
Keywords:
LT
Atliekos / Waste; Gyventojai / People. Population; Tyrimas.
EN
Qualitative research; Residents.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama buitinių atliekų rūšiavimo elgsena. Pasitelkus planuoto elgesio teoriją siekiama nustatyti, kokie vertybiniai ir motyvaciniai veiksniai lemia Lietuvos gyventojų pasirinkimą, kaip tvarkyti – rūšiuoti ar nerūšiuoti – namuose susidarančias atliekas. Remiantis kokybinio tyrimo, atlikto geriausių rūšiavimo rodiklių pasiekusioje Alytaus miesto savivaldybėje, duomenimis, identifikuojamos pagrindinės gyventojų nuostatos rūšiavimo atžvilgiu, analizuojami jų normatyviniai, moraliniai ir kontroliniai įsitikinimai. Įvertinus analizės rezultatus, straipsnyje išskiriami keturi vyraujantys elgsenos modelių tipai ir juos veikiantys faktoriai, leidžiantys teikti siūlymus bei rekomendacijas politikos formuotojams ir vykdytojams, kaip reikėtų veikti atliekų tvarkymo politikos srityje, kad atliekų rūšiavimas namų ūkiuose taptų natūralia ir nekvestionuojama praktika. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to identify what valuable and motivational factors lie behind the choice of Lithuanian residents how to manage – sort or not to sort – their houshold waste. Using the tools and the research model provided by Theory of Planned Behavior, it is tied to examine the prevailing normative, moral, and control beliefs influencing the recycling behaviour. As a sample of qualitative research, inhabitants of the Alytus city municipality are chosen – the population of the most advanced region in the field of waste management (it is assumed that the region’s recycling infrastructure and information available to population are relatively highest in Lithuania, so it allows to focus only on the factors falling within the values and motivation category); 32 semi-structured interviews are conducted. On the basis of the research findings, four prevailing behavioral models are distinguished: (1) “I do sort!” – active and conscious, (2) “I do as needed” – passive but acting, (3) “I will not do!“ – frustrated and opposing, (3) “I do not care...” – unthinking and dormant. The author argues that all of them are determined by a different conjuncture of the factors identified, and therefore interventions to promote or change it a should be based on the characteristics of each type of behavior. Recommendations for policy strategies to improve household waste management are given. [From the publication]

DOI:
10.15388/Polit.2015.77.7376
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62735
Updated:
2018-12-17 14:03:59
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: