Teoriniai viešojo ir privataus sektorių partnerystės įgyvendinimo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teoriniai viešojo ir privataus sektorių partnerystės įgyvendinimo aspektai
Alternative Title:
Theoretical aspects of the implementation of public-private partnership
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2010, Nr. 33, p. 139-151
Keywords:
LT
Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė (VPSP); VPSP disfunkcijos.
EN
Public-private partnership (PPP); Dysfunctions of PPP.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami teoriniai viešojo ir privataus sektorių partnerystės įgyvendinimo aspektai. Akcentuojama, kad pagrindinis vaidmuo įgyvendinant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę turi atitekti vyriausybei, kuri privalo sukurti adekvačią partnerystės procesų valdymo sistemą, apimančią partnerystės struktūros suformavimo ir jos ribų nustatymo bei partnerystės įgyvendinimo procesų valdymą. Straipsnyje atskleidžiamos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės gyvendinimo disfunkcijos, lemiančios nukrypimus nuo partnerystei keliamų efektyvumo, ekonomiškumo, skaidrumo, atskaitingumo ir teisingumo tikslų. [Iš leidinio]

ENThe purpose of this article is to analyse theoretical aspects of the implementation of public-private partnership. The article highlights the key role of the government in implementing public-private partnership, which must establish an adequate system for managing the partnership processes. This system must include processes such as formation of a partnership structure and determination of its scope, cost and risk sharing between partners, conclusion of the partnership contract, contract management, and phase management of the public-private partnership the realization and operation. The article highlights dysfunctions in the implementation of public-private partnership, determining deviations from the objectives of the principles of efficiency, economy, transparency, accountability and equity that are applied to partnership. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27960
Updated:
2018-12-17 12:47:29
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: