Giminystė, šeima ir žmonių bendrumas Šilalės apylinkėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Giminystė, šeima ir žmonių bendrumas Šilalės apylinkėse
Alternative Title:
Kinship, family, and commonality of people in Šilalė region
Keywords:
LT
Šilalė; Lietuva (Lithuania); Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis yra etnografinis. Jame pateikiama lauko tyrimo Šilalės apylinkėse medžiaga. Straipsnyje aptariama giminystės raiškos įvairovė pripažįstant, kad daugelio požiūriu ji yra biologinį kilmės faktą įvertinantis reiškinys, akivaizdus per žmonių nenutrūkstamą gimimą ir turėjimą vaikų. Straipsnyje aprašomi keturi, skirtingas socialines ir kultūrines situacijas liudijantys atvejai. Viename jų atskleidžiama, kaip viename kaime ir bendruomenėje, greta vienas kito gyvenantys giminystės ryšiais susiję žmonės šių ryšių nesureikšmina, o išgyvena juos kaip kasdienį bendravimą, kur net ir ne giminės tampa kaip giminės. Kitas atvejis liudija giminystę lokalizuotą gimtoje vietoje ir protėvių ūkyje - simboliškoje ir tuo pat metu gyvoje vietoje, pilnoje daiktų, tarpusavio santykių, šeimos ir giminių bendravimo, tęsiamo kaip paveldėtas gyvenimas. Trečiuoju atveju giminystė yra kaip bendrumą palaikantis šventinis suėjimas, kaip kasmetis susėdimas prie švenčių stalo su visų paruoštais ir kiekvieno skirtingai mėgstamais valgiais; bendrumas kylantis iš vienalaikiško sakralizuotos situacijos patyrimo. Paskutinis atvejis kalba apie giminę kaip “kietai megztą" bendriją, susikūrusią tremtyje kartu pergyvenant netiesą, fizinius sunkumus, dalijantis darbais, drabužiais, ankšta gyvenamąja erdve, ir išlikusią kaip svarbiausia struktūra nuolatinei tarpusavio pagalbai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Giminystė; Šeima; Bendruomenė; Kinship; Family; Community.

ENThis is an ethnographical article. It presents the findings of the field research done in the environs of Šilalė town. The article discusses various manifestations of kinship. According to the prevailing views, it is acknowledged, that kinship is based on the biological fact, which reconfirms itself through continuous human reproduction. The article presents four cases, which reflect different social and cultural situations. First one illustrates how related people who live next to each other in one village or community do not see their kinship as significant; instead they are experiencing it as regular everyday communication. Second case presents the kinship localized in ones native place or ancestor's farm: the symbolic and at the same time vital place, filled with objects, relationships, familial communication, which is being continued as a part of inherited life. In the third case, the kinship is perceived as the commonality sustaining festive gathering, annual family reunion event with everyone’s favorite food put on the table; the commonality resulting from the simultaneous experience of the sacral situation. And the last case speaks of the kinship as "tightly knit" community, which had formed in exile united by the common experience of injustice, physical hardship, sharing of work, clothes and cramped living spaces. It remained as the most significant structure in the continuous communal support.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6227
Updated:
2018-04-16 17:04:15
Metrics:
Views: 39
Export: