Dėl lietuvių kalbos dūrinių ir priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimo raidos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl lietuvių kalbos dūrinių ir priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimo raidos
Alternative Title:
On the evolution of the accentuation of Lithuanian compounds and prefixed substantives
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2005, t. 14, Nr. 2, p. 127-136
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos dūriniai pasižymi savita sandara. Nuo kitų darinių jie skiriasi keturnare struktūra. Kilmės požiūriu dūriniams priskirtini ir priešdėliniai daiktavardžiai (pvz., „koja“ : „ilgakojis“ ir „bekojis“). Straipsnyje, remiantis senųjų kirčiuotų lietuviškų raštų bei tarmių medžiagos analize, aptariama lietuvių kalbos dūrinių ir priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimo raida. Lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos požiūriu, dūriniai, kurių antrajame dėmenyje užfiksuota cirkumfleksinė metatonija, mnaoma, kad yra nelabai seni, nors jų kirčiavimo modelis galėjo būti perimtas iš seno. Atsižvelgiant į tolimesnę lietuvių kalbos vardažodinių daiktavardžių kirčiavimo raidą, galima būtų skirti bent kelis cirkumfleksinės metatonijos sluoksnius. Senesniajam ir senajam laikotarpiui priskirtini galūnių vediniai, cirkumfleksinės metatonijos būdu išlyginę kilnojamąja akcentinę paradigmą. O dūrinių ir priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas galėjo būti pertvarkytas pagal tą patį modelį vėliau. Lietuvių kalbos dūriniuose bei atitinkamuose priešdėliniuose daiktavardžiuose pastebėta kirčio slinktis morfonologiškai jau galėjo būti veikiama dviejų priežasčių: 1) kirčio perkėlimo iš galūnės išlyginant kilnojamojo kirčio paradigmą; 2) po Saussure‘o ir Fortunatovo dėsnio persiformavusios kirčiavimo sistemos.Reikšminiai žodžiai: Dūriniai (gramatika); Priešdėliniai daiktavardžiai; Metatonija.

ENIn this paper it is maintained that in the development of the accentuation of the Lithuanian substantival nouns (compounds and corresponding prefixed derivatives) several layers of circumflex metatony should be distinguished. The direction of the stress shift from the ending to the stem fully coincides with the ancient cases of circumflex metatony. However, the absence of Latvian equivalents shows that the reconstruction of the accentuation of the compounds might have taken place at some later time. The hypothesis of a relatively late stress shift, which could cause circumflex metatony in the already existing compound, is supported by several arguments, based on old writings and dialectal data. In these words metatonic douce could have bee brought about (1) by the stress shift from the inflection and the levelling of the mobile stress paradigm and (2) under the influence of the stress system caused by the action of Saussure’s law. In both cases the result would be the same – the penultimate circumflex.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6217
Updated:
2021-03-01 08:51:12
Metrics:
Views: 42    Downloads: 2
Export: