Human resources development strategy for public administration institutions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Human resources development strategy for public administration institutions
Alternative Title:
Žmogiškųjų išteklių plėtros strategija viešojo administravimo institucijose
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2005, Nr. 2, p. 86-93
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žmogiškieji ištekliai; Viešasis administravimas; Plėtra; Valstybės institucijos; Human resources; Public administration; Development; Public service.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Ekonomikos plėtra / Economic development; Viešasis administravimas; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Development; Human resources; Public administration; Public service.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniam viešajam administravimui būdingos reformos, pokyčiai bei inovacijos. Siekiant spręsti sudėtingas šalies problemas, pagrindinis dėmesys skiriamas valstybės struktūrų efektyvumui, valdymo aparato stabilumo, valstybės institucijų žmogiškųjų išteklių profesionalumo ir atsakingumo didinimui. Žmogiškųjų išteklių sistema glaudžiai siejama su naujos kokybės kūrimu, nes jos tikslas - pirma, sukurti integruotą ir gerai valdomą centrinės ir vietinės valdžios žmogiškųjų išteklių sistemą, antra, įtvirtinti šios sistemos plėtrą ir su tuo susijusias veiklos programas.Viena viešojo administravimo reformos sričių - žmogiškųjų išteklių plėtra bei šio proceso tobulinimas. Nors šalyje yra daug išsilavinusių bei kvalifikuotų specialistų, nepakankamai tobula įstatymų bazė bei egzistuojanti lavinimo tvarka stabdo ne tik lavinimo, bet ir viešojo administravimo pažangą. Tačiau šiuo metu nėra reikiamos atitikties tarp valstybės ilgalaikės raidos prioritetų bei jų įgyvendinimo būdų ir priemonių žmogiškųjų išteklių plėtros srityje. Siekiant sukurti efektyvią valstybės tarnybą ir sėkmingai vykdyti viešojo administravimo reformą, būtina nuolat tobulinti žmogiškųjų išteklių sistemą, leidžiančią sėkmingai įgyvendinti valstybės valdymo tikslus bei prioritetus. [Iš leidinio]

ENThe beginning of the century brought plenty of reforms, changes and novelties into the sphere of public administration. Seeking to solve complicated problems of the country, the main attention is focused on the increase of the effectiveness and usefulness of the state structures, the stability of the machinery of state, as well the improvement of professionalism and responsibility. Training is closely related to the creation of capacities because of its objective, on the one hand, is to create an integrated and properly governed training system of civil servants of central and local governments, and, on the other hand, to implement the idea of the continuity of that system and activity programmes related to it. However, at the moment there is some discrepancy between the long-term priorities of state development and methods of their implementation, on the one hand, and means of development of human resources, on the other hand. In order to create efficient public service and to successfully pursue public administration reform it is necessary to systematically improve human resource system, because that would guarantee success in pursuing objectives and priorities in state management. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62113
Updated:
2019-02-19 23:19:08
Metrics:
Views: 15
Export: