Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas
Alternative Title:
Exploration of the modernistic identity of Lithuanian music
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016.
Pages:
668 p
Contents:
Pratarmė — Preface — Penki analitiniai portretai — Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikinių kompozicijų modernumas: Čiurlionio muzikiniai ornamentai (muzikinis modernas); Čiurlionio chromatika ir bazinės struktūros; Mikroostinatinės formos įžvalgos; Čiurlionio kriptografija ir palindromai; Užsklanda — Osvaldo Balakausko moderniosios kūrybos lūžiai ir kryžkelės: Osvaldo Balakausko – modernisto – profilis; Antroji Osvaldo Balakausko simfonija; Dada Concerto; Balakausko modernybė postmodernizmo laiku — Maištingoji Felikso Bajoro Missa in musica dievoieška: Cognosce te ipsum Bajoro muzikos liturginiame veidrodyje; Missa in musica kompozicinio integralumo sprendiniai; Felikso Bajoro muzikos tautiškumo dilema; Kūrėjo teomorfozės išteisinimas — Choralai Broniaus Kutavičiaus prisiminimų muzikoje: Užsnūdusios praeities žadinimas ir grigališkojo choralo rekonstrukcijos; Protestantiškojo choralo fenomenologijos mįslės; Tikrovės ir vaizduotės sampynos subjektyvioji patirtis — Ryčio Mažulio mikrodimensinės muzikos pasaulis: Garso mikrokosmo poezija; Cum essem Rytis Mažulis; Nuo lygaus prie nelygaus, nuo determinuoto prie laisvo; Postcoda — Kompozitorių mokyklų istorijos: suolai ir lentos — Osvaldo Balakausko kompozicijos mokyklos šaknys: Senis (Дед); Boriso Liatošinskio kompozicijos mokykla; Osvaldas Balakauskas Kijevo konservatorijos aplinkoje; „Kijevo avangardo“ naktiniai universitetai; Stojimas į Ukrainos kompozitorių sąjungą ir sugrįžimas; Post scriptum —Lietuvių kompozitorių mokyklų genealogija: Trys kompozitorių mokyklos lygmenys ir tautinės tapatybės diskursas; Lietuvių pedagoginių kompozitorių mokyklų formavimosi terpė; Lietuvių kompozitorių mokyklų ir klasių mokytojai; Ko kompozicijos mokykla ar klasė turėtų išmokyti; Kaip pašnekovas arba pagalbininkas moko kūrybos; Kaip profesoriai vargsta su studentas ir kaip studentai vargsta su savo profesoriais; Iš Lietuvos valstybinės konservatorijos Kompozicijos katedros dienoraščių; Kelios išvados arba nauji klausimai — Exploration of the Modernistic Identity of Lithuanian Music. Summaries — Pavardžių rodyklė — Index of names.
Keywords:
LT
Nacionalinė muzika; Lietuvių muzika; Modernizmas; Kompozitoriai.
EN
National music; Lithuanian music; Modernism; Composers.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografija apibendrina nacionalinės muzikos modernėjimo ir įkontekstinimo Europos geomodernybės žemėlapyje tyrimus. Remiantis parataksinio komparatyvizmo idėja sprendžiamas klausimas, ką apie modernizmą gali byloti XX-XXI a. pradžios profesionalioji lietuvių muzika. Septynių skyrių knyga sudaryta iš 2 dalių. Pirmoje dalyje lietuvių muzikos modernėjimo faktus eksponuoja M. K. Čiurlionio, O. Balakausko, F. Bajoro, B. Kutavičiaus ir R. Mažulio kūrybos analitiniai portretai. Aptariamas santykis su XX a. muzikinio modernizmo technologijomis. Atskleidžiamas konceptualizmo ir struktūralizmo principų išplėtojimo individualioje kūryboje sudėtingumas. Antroji monografijos dalis skirta lietuvių muzikos kompozicijos klasių, mokyklų susikūrimo bei raidos tyrimams. Gvildenamos ]. Gruodžio ir O. Balakausko mokymosi ir mokymo kurti istorijos. Pateikiamas lietuvių pedagoginių kompozitorių mokyklų genealogijos vaizdinys.

ENThis monography summarises the research on music modernisation and its contextualisation into the European geomodernity map. Based on the parataxical comparativism concept, the question is analysed of what the professional Lithuanian music of the period from the 20th century to the beginning of the 21st century might signify about modernism. The 7-chapter book is comprised of 2 parts. In the first part, facts on the modernisation of Lithuanian music are presented through the analytical portraits of M. K. Čiurlionis, O. Balakauskas, F. Bajoras, B. Kutavičius and R. Mažulis. The relation to the musical modernism technology of the 20th century is discussed. The complexity of developing the conceptualism and structuralism principles in individual pieces of work is revealed. The second part of the monography is dedicated to research on the creation of music composition classes and schools and their development. The stories of J. Gruodis and O. Balakauskas studying and teaching music composition are discussed, and the genealogy of the Lithuanian pedagogical schools for composers is presented.

ISBN:
9786098071337
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62061
Updated:
2021-01-25 16:55:55
Metrics:
Views: 54    Downloads: 4
Export: