1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste
Alternative Title:
13 January 1991 in Lithuania in the context of the newest scientific research
Editors:
  • Truska, Liudas, sudarymas [com]
  • Ragauskas, Aivas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
Pages:
298 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė. Preface — Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ištakos. Origin of the Lithuanian reform movement Sąjūdis / Liudas Truska Sąjūdžio epochos istoriografijos problemos. Historiographical problems of Sąjūdis period / Nerijus Šepetys — SSRS agresija prieš Lietuvos Respubliką 1991 m. sausį: tarptautiniai teisiniai Aspektai. The Soviet agression against Lithuania in January 1991: international legal aspects / Dainius Žalimas — Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos gynyba 1991 m. sausio dienomis (Krašto apsaugos departamento padalinių veikla). The defence of Supreme council of the Republic of Lithuania during the days of January 1991 (the activity of departments of National defence) / Gintautas Surgailis — Sausio 13-oji: iššūkiai laisvei ir atsako galimybės. 13 January: challenges to freedom and possibilities of response / Valdas Pruskus — Tautos ir valstybės sąmoningumo dualumas: 1991 metų pamoka. The duality of consciousness of nation and state: the lesson of 1991 / Romualdas Grigas — Laisvė ir Konstitucija. Freedom and Constitution / Juozas Žilys — Išsivadavimas Iš sovietinės priespaudos: dėsningumai ir ypatumai. liberation from soviet pressure: regularities and peculiarities / Rytis Bulota — Estijos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas 1987-1991 metais. Re-establishing the independence of the republic of Estonia, 1987-1991 / Tonu Tannberg — Lietuvos nepriklausomybės gynimo 1991 metais memorialinis įprasminimas. Memorial sense of defense of Lithuanian independence in 1991 / Danutė Blažytė-Baužienė — Atgimimo laikotarpio dokumentų kaupimas ir saugojimas. Accumulation and safekeeping of documents of rebirth period / Irena Kasciuškevičiūtė.
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTŠiame mokslinių straipsnių rinkinyje skelbiami 2006 m. sausio 9 d. Vilniaus pedagoginiame universitete vykusioje mokslinėje konferencijoje "Sausio 13-oji naujausių mokslinių tyrimų kontekste" skaityti pranešimai ir jų pagrindu parengti ir recenzuoti moksliniai straipsniai. Jų tikslas - Baltijos šalių ir Vidurio bei Rytų Europos kontekste supažindinti Lietuvos ir užsienio skaitytoją su nežinomais arba mažai žinomais Lietuvos kelio į laisvę, ypač 1991 m. sausio įvykių, klausimais - Sąjūdžio istorija ir istoriografija, Sausio 13-osios įvykių teisiniais, kariniais ir sociologiniais aspektais, Atgimimo laikotarpio memorialiniu įprasminimu ir archyvinės medžiagos kaupimo bei panaudojimo problemomis. Straipsnių autoriai - Lietuvos istorikai, teisininkai, sociologai, archyvistai. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: 20 amžius; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Agresija; Sąjūdis; Laisvė; 20th century; Agression; Sąjūdis; Freedom.

ENThe purpose of these reports and articles is to introduce to Lithuanian and foreign readers the unknown or little known issues of Lithuanian fight for freedom, especially the events of 13 January, such as history and historiography of the Sąjūdis, legal, military and sociological aspects of 13 January, memorial sense of Lithuanian Independence's defence and problems of accumulation and use of archival material. The authors of the articles are Lithuanian historians, lawyers, sociologists and archivists. [From the Preface]

ISBN:
9955201398
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94687
Updated:
2022-05-03 21:17:10
Metrics:
Views: 54    Downloads: 6
Export: