Rabindranatho Tagorės pėdsakai lietuvių muzikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rabindranatho Tagorės pėdsakai lietuvių muzikoje
Alternative Title:
Traces of Rabindranath Tagore in Lithuanian music
In the Journal:
Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2014, t. 2, Nr. 1, p. 64-74
Notes:
Reikšminiai žodžiai: A. Martinaitis; A.Martinaitis; B. Kutavičius; B.Kutavičius; J. Janulytė; J.Janulytė; Lietuvių muzika; M. Baranauskas; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; M.Baranauskas; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Orientalizmas; R. Šerkšnytė; R.Šerkšnytė; Rabindranatas Tagorė; Rabindranathas Tagorė (Robyndronaht Thakur); A. Martinaitis; B. Kutavičius; J. Janulytė; Lithuanian music; M. Baranauskas; M. K. Čiurlionis; Orientalism; R. Šerkšnytė; Rabindranath Tagore.
Keywords:
LT
Muzika / Music; Orientalizmas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama orientalistinių tendencijų sklaida pastarųjų keturių dešimtmečių lietuvių muzikoje. Pagrindinis dėmesys sutelkiamas į didžiojo indų lyriko Rabindranatho Tagorės (Bengal. k. Robyndronath Thakur) poetinius įvaizdžius lietuvių kompozitorių kūriniuose. Straipsnio pradžioje glaustai aptariamas orientalistinių idėjų kontekstas XX a. pradžios atgimstančioje Lietuvos kultūroje, tautinio tapatumo paieškos, atskleidžiamas Čiurlionio ir Vydūno poveikis orientalizmo sklaidai ir vėlesnių kartų lietuvių kompozitorių kūrybai. Ypatingas dėmesys darbe skiriamas Tagorės lyrikos įkvėptų B. Kutavičiaus, A. Martinaičio, R. Šerkšnytės, J. Janulytės ir M. Baranausko kūrinių specifinių orientalistinių stilistinių bruožų išryškinimui ir gelminių sąsajų su jo kūryba aptarimui. Straipsnio autorė išryškina įvairialypę Tagorės poetikos recepciją ir daugiasluoksniškumą Lietuvos kompozitorių kūryboje. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the dispersion of orientalist tendencies in Lithuanian music of the latter four decades. Main attention is given to the penetration of poetical images of the great Indian lyrist Rabindranath Tagore into the works of Lithuanian composers. The beginning of the article concisely discusses the context of the orientalist ideas in Lithuanian culture reviving in the beginning of the 20th c., the searches of national identity, the influence of Čiurlionis and Vydūnas is revealed on the dispersion of orientalism and on the creation of Lithuanian composers of later generations. Special attention in the article is given to the emphasis of specific orientalist stylistic features of the works by the authors inspired by the lyrics of Tagore, B. Kutavičius, A. Martinaitis, R. Šerkšnytė, J. Janulytė and M. Baranauskas, and to the discussion of the depth relations with the lyrics of Tagore. The author of the article emphasizes a dramatic variety of the reception of the poetics of Tagore and the multi-layer in the creation of Lithuanian composers. [From the publication]

ISSN:
2351-471X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61336
Updated:
2019-12-12 15:58:10
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: