Expression of absorptive capacity in a regional innovation system of Lithuania: an approach to sampling for qualitative research

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expression of absorptive capacity in a regional innovation system of Lithuania: an approach to sampling for qualitative research
Alternative Title:
Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo raiška Lietuvoje: kokybinio tyrimo imties parinkimo aspektas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2016, t. 39, Nr. 1, p. 49-60
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio mokslinė problema išreiškiama klausimu, kaip regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo raiška gali būti analizuojama kokybiniu būdu parenkant reprezentatyvią imtį, atskleidžiančią mažos šalies RIS absorbcinio gebėjimo specifiką? Straipsnio tikslas yra pristatyti mažos šalies RIS absorbcinio gebėjimo raiškos kokybinio tyrimo validžios ir reprezentatyvios imties pagrindimo procedūrą. Tikslui realizuoti pasitelkiami šie uždaviniai: 1) apibrėžti RIS absorbcinio gebėjimo konceptą; 2) identifikuoti RIS absorbcinio gebėjimo kokybinio tyrimo imties pagrindimo teorines ir metodologines įžvalgas; 3) pateikti praktines (empirines) įžvalgas apie pristatomos imties pagrindimo procedūros taikymą mažos šalies (Lietuvos) RIS atveju. Straipsnio aktualumą ir naujumą atspindi kokybinė originali inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo tyrimo prieiga, kadangi pristatoma penkių žingsnių imties pagrindimo procedūra, leidžianti pagrįsti į tyrimą įtrauktų informantų (ekspertų) imtį, atspindint tris absorbcinio gebėjimo dimensijas (žinių prieigą, įsisavinimą ir sklaidą) ir RIS dalyvių įvairovę. Ši kokybinė tyrimo prieiga buvo patikrinta mažos šalies – Lietuvos – atveju, todėl straipsnyje pateikiama ir keletas praktinio šios procedūros taikymo įžvalgų. Tyrimo metu nustatyta, kad kokybinė tyrimo prieiga turi būti pagrįsta RIS samprata, aiškinančia, kad visos RIS institucijos (formalios organizacijos), nors ir yra nepriklausomos, tačiau kartu yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, jos visos atsakingos už mažos šalies RIS absorbcinio gebėjimo vystymo procesą ir inovatyvių veiklų rezultatą. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Absorbcinis gebėjimas; Imties parinkimas; Regioninė inovacijų sistema; Absorptive capacity; Regional innovation system; Sampling.

ENAbsorptive capacity is the one of key phenomena, explored by researchers interested in innovation management. Each regional innovation system consists of a variety of interlinked actors – institutions characterized by various specifics. The article presents a qualitative approach to the expression of absorptive capacity in a regional innovation system and identifies the main sampling challenges. Valid and credible results of representative sampling for qualitative research on the expression of absorptive capacity in a regional innovation system of Lithuania should follow a five-step process. It ensures multidimensional approach to the specificity of the analyzed object as well as its context. The article provides evidence on how this process has been adjusted for this particular empirical research in Lithuania. [From the publication]

DOI:
10.21277/sc.v1i39.79
ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60840
Updated:
2018-12-17 14:07:08
Metrics:
Views: 31
Export: