Šventųjų vardai akademinėje muzikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventųjų vardai akademinėje muzikoje
Alternative Title:
Names of saints in academic music
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2015, t. 22, p. 225-236. Šventieji ir nelabieji kultūroje
Keywords:
LT
Akademinė muzika; Lietuvių muzika; Šv. Kazimieras; Šv.Kazimieras; Šventieji; Žanras.
EN
Academic music; Genres; Lithuanian music; Saints; St. Casimir.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjant, kaip šventųjų tema atsispindi akademinėje muzikoje, prieinama prie išvados, kad akademinės muzikos kūriniuose remiamasi pripažintųjų šventaisiais sukurtais su liturgija susijusiais tekstais (šv. Jono, šv. Mato, šv. Luko evangelijos), o tai tampa paskata atsirasti naujiems akademinės muzikos žanrams (pasijos, oratorinės pasijos). Kai kurie šventieji, ypač kilę iš kilmingųjų luomo ir pasižymėję išskirtine veikla (pagalba neturtingiesiems, ligoniams), atsisakę luomo privilegijų, tampa stambių sceninių kūrinių – operų, oratorijų – herojais (šv. Pranciškus Asyžietis, šv. Elžbieta, šv. Kazimieras). Kompozitoriai dedikuoja stambius vokalinius-instrumentinius kūrinius – mišias – atskiriems šventiesiems (A. Skarlačio „Šv. Cecilijos mišios“, K. Vasiliauskaitės „Šv. Cecilijos mišios“, J. Naujalio „Mišios Šv. Kazimiero garbei“). Naudodami šventųjų literatūrinį palikimą, kompozitoriai kuria įvairių žanrų vokalinius-instrumentinius kūrinius (pagal šv. Asyžiečio žodžius – A. Martinaitis). Kai kurie šventųjų garbei skirti kūriniai atliekami įvairiose koncertinėse erdvėse – bažnyčiose, rūmuose, salėse (K. Daugėlos „Šv. Kazimiero choralas“ skambėjo Latvijoje, JAV, Vokietijoje, Lietuvoje). Akademinės muzikos kūriniai, įamžinantys šventuosius – realias istorines asmenybes, atskleidžiantys jų aukštas moralines nuostatas, idealus, siekius rūpintis bendruomenės (šv. Elžbieta), tautos ir valstybės (šv. Kazimieras) gerove ir išlikimu, susieja dabarties ir praeities kultūrines nuostatas kaip bendražmogiškas ir vertingas. Kūriniuose, susijusiuose su šventaisiais, skamba liturginės muzikos modeliams priskiriami protestantiškieji choralai (J. S. Bacho pasijos), giesmės (K. Daugėlos kūrinyje giesmė „Pulkim ant kelių“).Šventųjų įvaizdžius akademinėje muzikoje kompozitoriai atskleidžia ne tik kurdami stambius vokalinius-instrumentinius žanrus (oratorijas, operas, misterijas), bet ir smulkesnius – giesmes, fantazijas. [Iš leidinio]

ENResearch into the theme of saints in academic music has revealed that this theme has inspired composers to develop new genres of academic music (e.g., passions of J. S. Bach, K. Penderecky), some composers (e.g., A. Martinaitis) have based their vocal and instrumental opuses on the texts and literature about saints, others have made saints (e.g., Francis of Assisi) the main characters. The main characters of operas and oratories are usually based on saints – born noble or rich they relinquish their privileges, sacrifice themselves, help the poor. Such examples are St. Francis of Assisi (opera of O. Messiaen), St. Elizabeth (oratorium of F. Liszt), St. Casimir (oratorium of A. Scarlatti, opera Dux Magnus of D. Lapinskas). Some composers have dedicate their opuses to specific saints: K. Vasiliauskaitė – "Mass of St. Cecilia", J. Naujalis – "Mass in Honour of St. Casimir", K. Daugėla – "The Chorale of St. Casimir". These opuses are performed in churches, palaces, at festivals. A conclusion can be drawn that the image of saints is very distinctive and stabile in academic music and affects selection of a genre of opuses. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59419
Updated:
2020-01-16 15:29:20
Metrics:
Views: 10
Export: