Kodėl buvo populiarus šv. Kazimiero vardas JAV lietuvių bažnytinėje, edukacinėje ir muzikinėje veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kodėl buvo populiarus šv. Kazimiero vardas JAV lietuvių bažnytinėje, edukacinėje ir muzikinėje veikloje
Alternative Title:
Why St. Casimir's name was popular in religious, educational and musical activities of Lithuanians in the USA
In the Journal:
Soter. 2007, 23 (51), p. 221-246
Keywords:
LT
Lietuvių emigracija JAV; Emigrantų katalikikos tradicijos; v.Kazimieras.
EN
Lithuanian emigrants in USA; Catholic traditions; St.Casimir.
Summary / Abstract:

LTXIX a. pabaigoje ir XX a. pirmoje pusėje į JAV emigravusių lietuvių kultūrinis gyvenimas buvo glaudžiai susijęs su katalikiškomis tradicijomis. JAV įsikūrusios pirmosios visuomeninės organizacijos ir parapijos ėmė vadintis šventųjų vardais. Ypač populiarus buvo šv. Kazimiero vardas. Šiame straipsnyje apžvelgiama draugijų, bažnyčių, švietimo įstaigų, chorų, orkestrų, susijusių su šiuo vardu, kūrimosi istorija ir darbai, lietuvių vargonininkų ir kompozitorių muzikos kūriniai, skirti šv. Kazimierui; analizuojamos priežastys, paskatinusios lietuvių visuomenę išeivijoje puoselėti šios kilnios asmenybės išpažintas dvasines vertybes. [Iš leidinio]

ENCultural life of Lithuanian emigrants who came to the USA at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century was closely connected with Catholic traditions. The first societies and parishes were named after various saints. The name of St. Casimir was very popular. The aim of this article is to overview the activities of societies, churches, educational institutions, choirs, orchestras, which were connected with this name; musical works of church organists and composers, which were dedicated to St. Casimir; to analyse the reasons which stimulate Lithuanians in exile to preserve spiritual values of this noble personality. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12799
Updated:
2018-12-17 11:58:50
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: