Vaikų vasaros atostogų socialinis-edukacinis reikšmingumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų vasaros atostogų socialinis-edukacinis reikšmingumas
Alternative Title:
Social and educational importance of children’s summer holidays
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Children's leisure in summer holidays; Adults' point of view on children's summer holidays; Social educational discourse; Content analysis.
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children.
EN
Content analysis.
Summary / Abstract:

LTValstybinės jaunimo reikalų tarybos duomenimis, „turėjimas daug laisvalaikio“ yra svarbiausias jaunimo bruožas. Tačiau beveik kas septintas jaunas žmogus teigia, jog yra per mažai užsiėmęs, o apytiksliai kas šeštas jaunuolis kaip vieną jaunimo problemų įvardija užimtumo trūkumą. Apklausoje dalyvavusių jaunimo ekspertų nuomone, tokią situaciją lemia jaunimui patrauklių laisvalaikio organizavimo formų ir būdų stoka. Anot ekspertų, pastebima inercija ir baimė rizikuoti imantis įvairios veiklos. Dominuoja formalūs laisvalaikio organizavimo būdai, kurie dažnai nepatraukia jaunimo dėmesio, neatspindi jo interesų. Apibendrintos statistikos apie vaikų laisvalaikį Lietuvoje nėra. Tiriamos tik vaikų laisvalaikio formos ir metodai. Vaikų laisvalaikis per atostogas ar savaitgaliais visiškai netyrinėtas. Todėl šio tyrimo tikslas – nustatyti vaikų vasaros atostogų socialinį – edukacinį reikšmingumą atliekant empirinį tyrimą. Tyrimas buvo grindžiamas tiriamųjų savanoriškumo ir iš dalies anonimiškumo principais. Anonimiškumu siekta gauti autentiškus, nuoširdžius ir atvirus tiriamųjų atsakymus, kad išsakyti teiginiai nebūtų nulemti pašalinių asmenų nuostatų, o atspindėtų konkretaus tiriamojo nuomonę.

ENAccording to the data provided by the State Council of Youth Affairs, “having a lot of leisure time” is the most important trait of the youth. Nevertheless, almost every seventh young person states that he/she is underbusy and approximately every sixth young person specifies the lack of business as one of the youth’s problem. In the opinion of the youth experts who participated in the survey, such situation is determined by the lack of attractive forms and ways of organising leisure time for the youth. According to experts, inertion and fair of the youth has been noticed in taking risk of engaging themselves in different activities. Formal ways of arranging leisure time are prevailant, however, they often do not attract the youth’s attention and do not reflect their interests. Lithuania does not have a summarised statistics about children’s leisure time in Lithuania. Only forms and methods of children’s leisure time have been analysed. Children’s leisure time during their holidays or weekends has not been analysed at all. Therefore, the purpose of this research is to establish social and educational relevance of children’s summer holiday by conducting an empiric research. The research was based on voluntarism of the studies and anonymity. Anonymity was preferred in order to obtain authentic, honest and open answers of the studies so that articulated statements reflect the opinion of a concrete study rather than be determined by the attitudes of outsiders.

ISBN:
9986386497
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5941
Updated:
2013-04-28 16:20:06
Metrics:
Views: 8
Export: