Dvyliktos klasės mokinių lietuvių kalbos žinios: kalbos kultūros užduočių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvyliktos klasės mokinių lietuvių kalbos žinios: kalbos kultūros užduočių analizė
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 78, p. 73-78
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kalbos kultūra / Language culture.
Summary / Abstract:

LTVienas iš lietuvių kalbos mokymo dalykų yra kalbos kultūra. Kalbos kultūros užduotys tikrina reprodukavimo gebėjimus, t. y. mokinių žinias. Jos yra svarbios ugdant mokinių kalbinius gebėjimus. Atlikdami kalbos kultūros užduotį, kurioje reikalaujama nurodyti, kuris sakinys taisyklingas, mokiniai neanalizuoja kalbos normų, todėl dažnai neatpažįsta taisyklingų sakinių. Lieka neaišku, ar mokiniai tinkamai nustato probleminę vietą, ar spėlioja. Tokia užduotis nėra prasminga, kadangi neaišku, ką ji tikrina. Kalbos kultūros užduotys, kuriose prašoma pasirinkti iš kelių variantų, nors ir yra nelengvos, bet yra prasmingesnės, nes mokiniai gali apsvarstyti savo pasirinkimus, atsižvelgdami ne tik į kalbos normas, bet ir į sakinio kontekstą. Tokiu atveju užduotis tikrina žinias ir įgūdžius. Ugdymo procese reikėtų akcentuoti ne klaidas, o kalbos normas, be to, atkreipti dėmesį į stilistiškai konotuotus sakinius ar žodžių junginius, kurie yra taisyklingi, nors ir ne visiškai įprasti standartinėje kalboje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Reprodukavimo gebėjimai; Produkavimo gebėjimai; Kalbos kultūros užduotys; Kalbos norma.

ENOne of the topics of Lithuanian (native) language is language culture. Language culture assignments check reproduction skills, i.e. the pupil’s knowledge. They are important in developing linguistic skills of pupils. When performing a language culture assignment requiring to indicate which sentence is accurate, pupils do not analyse language norms, which is why they often do not identify the correct sentences. It is still unclear whether pupils properly identify the problem or guess. Such an assignment is meaningless as it is unknown what it checks. Language culture assignments with multiple-choice questions, though not easy, are more purposeful as pupils can think over their choices taking account not only of linguistic norms but also the context of the sentence. In such a case the assignment checks both knowledge and skills. The educational process should focus not on mistakes but on language norms and draw attention to stylistically connotated sentences or phrases which are correct though not usual in standard language.Lithuanian Language Skills of 12th Grade Pupils: An Analysis of Language Culture Assignments.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/594
Updated:
2018-12-20 23:04:04
Metrics:
Views: 46    Downloads: 10
Export: