Komunikacija su tiksline auditorija per socialinius tinklus: apgyvendinimo įstaigų atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunikacija su tiksline auditorija per socialinius tinklus: apgyvendinimo įstaigų atvejis
Alternative Title:
Communication with target audience in social networks: the case of accommodation industry
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2015, T. 37, Nr. 4, p. 586-597
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apgyvendinimo įstaigos; Komunikacija; Komunikacinis pranešimas; Marketingo; Marketingo komunikacija; Organizacijos komunikacija; Socialiniai tinklai; Accommodation service providers; Communication; Communication message; Marketing communication; Message; Message, marketing communication; Organizational communication; Social networks.
Keywords:
LT
Apgyvendinimo įstaigos; Komunikacija; Komunikacija / Communication; Marketingo; Marketingo komunikacija; Organizacijos komunikacija; Socialiniai tinklai.
EN
Accommodation service providers; Communication message; Marketing communication; Message; Message, marketing communication; Organizational communication; Social networks.
Summary / Abstract:

LTSocialiniai tinklai, kurių skvarba pastaraisiais metais intensyviai auga, tapo svarbiu apgyvendinimo įstaigų marketingo komunikacijos įrankiu, suteikiančiu galimybę operatyviai, tikslingai (pasitelkiant tiesioginę rinkodarą) pasiekti esamus bei potencialius paslaugų vartotojus. Iki šiol nežinomi socialinių tinklų kaip komunikacijos terpės panaudojimo mastai Lietuvos apgyvendinimo paslaugų sektoriuje suponavo šio darbo tikslą – išanalizavus teorines komunikacijos su tiksline auditorija per socialinius tinklus prielaidas, parengti komunikacijos vertinimo šioje terpėje kriterijų rinkinį ir patikrinti jo tinkamumą Lietuvos apgyvendinimo įstaigų atveju. Atlikus 94 visoje Lietuvoje veikiančių apgyvendinimo įstaigų komunikacijos su tiksline auditorija socialiniuose tinkluose turinio analizę, nustatytas poreikis dažnumo bei vizualiniais aspektais koreguoti šalies motelių, pramogų ir konferencijų centrų bei poilsio namų komunikaciją su tiksline auditorija per socialinius tinklus. [Iš leidinio]

ENThe relevance of social networks is increasing every year. Social networks are an important channel for the marketing communication of accommodation service providers. Social networks ensure fast and purposeful reach of current and potential customers. However, the extent of communication in social networks between accommodation service providers and customers is still unspecified. Such a lack of information supposed the purpose of this paper: to analyse theoretical concepts of the communication with target audience in social networks, to prepare the set of evaluation criteria and to verify it in case of Lithuanian accommodation industry. Content analysis involved 94 providers of accommodation service. The analysis of communication in social networks has shown that there exists a demand to develop communication of motels, entertainment and conference centres, as well as rest houses. The development should focus upon the increase of communication frequency and visual elements. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2015.50
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59180
Updated:
2018-12-17 14:01:11
Metrics:
Views: 46    Downloads: 26
Export: