Žemės ūkio ekonominės veiklos vertinimas ES-27 šalyse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio ekonominės veiklos vertinimas ES-27 šalyse
Alternative Title:
Assessment of the agricultural activity in the EU-27 countries
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2014, T. 36, Nr. 3, p. 653-662
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pajamos; Pajamos, pridėtinė vertė, produkcija, žemės ūkio ekonominės sąskaitos; Pridėtinė vertė; Produkcija; Žemės ūkio ekonominės veiklos; Economic activities in agriculture; Income per capita; Income, value added, production, economic accounts for agriculture; Production; Value added.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Produkcija; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Economic activities in agriculture; Income per capita; Income, value added, production, economic accounts for agriculture; Production; Value added.
Summary / Abstract:

LTŽemės, kapitalo, darbo jėgos racionalus naudojimas lemia žemės ūkio gamybos ekonominio efektyvumo kartu ir ūkininkų pajamų augimą. Tyrimo tikslas – įvertinti žemės išteklių naudojimą ES-27 šalių žemės ūkyje, pasitelkiant makroekonominius rodiklius. Žemės išteklių naudojimo analizei buvo panaudoti žemės ūkio ekonominių sąskaitų ir žemės ūkio surašymo duomenys, kurie apibūdina žemės ūkio produkcijos gamybos intensyvumą pagal ūkininkavimo tipą ir jų įtaką ūkio pajamoms. Straipsnyje nagrinėjama žemės išteklių naudojimas žemės ūkyje, įvertintas santykiniais rodikliais, žemės ūkio produkcija, tarpinis vartojimas vienam hektarui žemės ūkio naudmenų, pajamos vienam sąlyginiam darbuotojui, pateikiama šių rodiklių lyginamoji analizė Europos Sąjungos (ES) šalių ūkiuose. [Iš leidinio]

ENThe rational use of land, capital and labor determine the growth of economic efficiency of agricultural production and income of farmers together. The aim is to estimate the use of production resources in the EU-27 agricultural sector, using macro-economic indicators. The analysis and assessment of the use of land resources in agriculture have been conducted on the basis of data on economic accounts for agriculture and agricultural census to describe agricultural production intensity by type of farming and its impact on farm income. This paper examines the use of land resources in agriculture, measured by using relative indicators of agricultural output, intermediate consumption per hectare of agricultural land, the revenue per average employee and the comparative analysis these indicators in the farms of the European Union (EU) is presented. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2014.062
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58910
Updated:
2018-12-17 13:52:51
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: