Child investigative interviews in Lithuania : problems and perspectives

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Child investigative interviews in Lithuania: problems and perspectives
Alternative Title:
Teisinės vaikų apklausos Lietuvoje: problemos ir perspektyvos
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 1, p. 58-62
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTIki XX a. pabaigos Lietuva vienintelė iš Baltijos šalių neturėjo vaikų apklausos kambario. Socialinių tarnybų atstovai, nors ir pripažino apklausos kambario pranašumus, abejojo, ar toks kambarys galėtų atsirasti Lietuvoje dėl lėšų stygiaus, Lietuvos Respublikos baudžiamosios teisės ypatumų, pareigūnų ir kitų specialistų nesusikalbėjimo, bendradarbiavimo stokos. Šiuo metu Lietuvoje yra du vaikų apklausos kambariai. Vaikų apklausos kambarys NVO „Vaiko namas“ Vilniuje skirtas atlikti apklausas seksualinės prievartos vaikų atžvilgiu atvejais. Vaikų apklausos specializuotame kambaryje labai skiriasi nuo apklausų, atliekamų policijos nuovadose arba teismuose, vis dar kyla sunkumų apklausiant vaikus liudytojus. Straipsnio tikslas – aptarti pagrindines Lietuvos problemas, susijusias su vaikų apklausa: parodymų užrašymą, kryžminę apklausą, vaiko apklausą dalyvaujant įtariamajam ir kt. Straipsnio pabaigoje pateikiamos rekomendacijos įvairaus profilio specialistams, dirbantiems su vaikais liudytojais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vaikai; Teisinės apklausos; Įrodinėjimas; Seksualinė prievarta; Children; Investigative interviews; Evidence; Sexual abuse.

ENUntil the end of last century Lithuania was the only Baltic country that did not have child interview room. Social service practitioners, though acknowledging all the merits of interview room, questioned the possibility of building an interview room for children in Lithuania at all because of poor funding, Criminal laws of Lithuanian Republic and unwillingness of officers and other specialists to collaborate. There are two child interview rooms in Lithuania at present. An interview room at NGO “Child House” in Vilnius is mainly designed to conduct investigative interviews in child sexual abuse cases. While conducting investigative interviews differs greatly in child interview room and police office or courtroom, there are still some problems in child sexual abuse investigative interviews. The purpose of this article is to present the most current problems in Lithuania. We will focus on problems such as recording the testimony, cross-examination, interviewing the child in a presence of a suspect and negative attitudes of police officers towards child – witnesses. The implications for the Criminal Justice system are discussed. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
  • Nepilnamečio apklausa baudžiamajame procese / Rima Ažubalytė. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo / Vidmantas Egidijus Kurapka, Snieguolė Matulienė, Artūras Panomariovas, Raimundas Jurka, Alvydas Barkauskas, Rima Ažubalytė, Petras Ancelis, Egidijus Losis, Linas Belevičius, Marina Gušauskienė, Eglė Latauskienė, Jolanta Zajančkauskienė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. P. 159-204.
  • Vaiko nuomonės nustatymas teisminiuose ginčuose dėl vaiko / Živilė V. Jonynienė, Paulina Martinavičiūtė. Mokytojų ugdymas. 2014, Nr. 23, p. 34-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5873
Updated:
2018-12-17 11:48:20
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: