Vaiko nuomonės nustatymas teisminiuose ginčuose dėl vaiko

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vaiko nuomonės nustatymas teisminiuose ginčuose dėl vaiko
Alternative Title:
Opinion of the child in family court proceedings
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2014, Nr. 23, p. 34-52
Keywords:
LT
Vaiko teisės; Vaiko nuomonė; Teisminis procesas; Apklausa; Vaiko teisių specialistai.
EN
Child’s rights; Child’s opinion; Court proceeding; Questionnaire; Experts of the child’s rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas ir analizuojamas vaiko nuomonės nustatymo teisminiuose ginčuose dėl vaiko procesas. 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir 1996 m. Europos konvencijoje dėl vaiko teisių įgyvendinimo pažymima, kad svarbu ne tik išklausyti vaiko nuomonę, bet ir atitinkamai į ją atsižvelgti. Vaikui turi būti suteikta teisė išreikšti savo nuomonę jam priimtinais būdais, atsižvelgiant į jo brandos ir supratimo lygį, bylos aplinkybes, užtikrinant visų pirma prieinamą, atitinkantį amžių, greitą, kompetentingą ir į vaiko poreikius orientuotą procesą (Council of Europe, 2011), nes tik taip vaikui sudaromos sąlygos augti demokratiškoje aplinkoje, skatinamas jo kompetencijų vystymasis. Straipsnyje analizuojama vaiko teisė išsakyti savo nuomonę, aiškinamasi, kodėl svarbu vaiką įtraukti į teisminį procesą, analizuojama vaiko nuomonės nustatymo praktika, remiantis 7 ekspertų, dalyvaujančių vaiko nuomonės nustatymo procese, patirtį. [Iš leidinio]

ENThe article reviews and analyzes the opinion of the child in family court proceedings. The United Nations Convention on the Rights of the Child (1989) and the European Convention on the Exercise of Children’s Rights (1996) stress the fact that it is important not only to listen to the child’s opinion, but to consider it appropriately. The child has to be granted the right to express his / her opinion in an appropriate way by considering his / her level of maturity, circumstances of a case and by ensuring an accessible, age appropriate, speedy, competent, adapted to and focused on the needs and rights of the child (Council of Europe, 2011) since only this provides the child with the necessary conditions to life in a democratic environment where the development of his / her competences is encouraged. The article analyzes the child’s right to express his / her opinion, explores why it is important to involve the child in the court proceeding and analyzes the practice of determining the child’s opinion by using the experience of 7 experts who participated in the process of determining the child’s opinion. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Child investigative interviews in Lithuania : problems and perspectives / Ilona Čėsnienė, Neringa Grigutytė. Socialinis darbas. 2006, t. 5, Nr. 1, p. 58-62.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54875
Updated:
2019-01-19 17:29:48
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: