Water imagines in the poetry and melodic lines of the Baltic seashore Lithuanian folk songs

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Water imagines in the poetry and melodic lines of the Baltic seashore Lithuanian folk songs
Alternative Title:
Vandens įvaizdžiai pajūrio krašto lietuvių liaudies dainų poetikoje ir melodikoje
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2000, Nr. 3 (12), p. 55-66
Keywords:
LT
Baltijos pajūris; Dainos; Liaudies dainos; Melodika; Melodinės linijos; Pajūrio kraštas; Poetika; Poetiniai įvaizdžiai; Vandens įvaizdžiai; Vanduo; Įvaizdžiai.
EN
Baltic sea-shore; Baltic seashore; Folk songs; Imagines; Lithuania; Melodic lines; Melodic waves; Melodics; Poetic imagines; Poetry; Songs; Water; Water imagines.
Summary / Abstract:

LTPajūrio krašto lietuvių liaudies dainų poetikoje gausu vandens bei su vandens pasauliu susijusių įvaizdžių. Ryški šių tyrimų medžiaga – L. Rėzos (1825), vėlesnių laikų šio krašto liaudies dainų rinkiniai. Tuo pasižymi ir neabejotinai su Pamario krašto dainuojamosios tautosakos poetika bei melodika susijusios A. Juškos Veliuonos apylinkėse užrašytos liaudies dainos, paskelbtos Kazanėje kartu su J. Juška (5 tomai, 1880–1882). Atliekant tyrimą, remtasi minėtuose rinkiniuose skelbtų liaudies dainų medžiaga. Tai jūra. jūros, jūrės, jūrelė, jūrelės, jūružės, jūružėlės (minėta 159 kartus), pajūrės. pajūrėlė, pajūrėlės, pajūrėlis, pajūrėtiai. pajūružės. pajūriškiai (27). Kartu arba atskirai minimos marė, marės, marios, marelės, maružės, maružėlės, marytėlės (333). Krante čia yra pamariai, pamarė. pomarės, pamarėlė, pamarėles. pamarys, pamarėlis, pamarėliai, pamaružė, pamaružės. pamaružėlės. pamaružiai (29). Kiti vandens šaltiniai: ežer(a)s, ežerai, ežerėlis, ežeraitis (70), prūdelis (1), šaltinis, šaltinėlis, (upė) šaltiniuota (40), upė, upės. upelis, upeliai, upelėlis, upelėliai, upužis, upužėlis (91). Čia sroviai, pasroviui, srauniai teka srauni srovė, srovelė (48), Nemunas, Nemunėlis. Nemunėliai, Nemunužis. Jo krantuose – panemunės, Panemunėlė (49). Minimos ir kitos upės: Prėglė. Priega (8), Nerelė [upė Neris] (1). Stovi gilus dunojus, dunojėlis, dunojėliai (46), vanduo. vandenys. vandenėlis. vandenėliai, vandenužis, vandenužiai, vandenužėlis, vandemižėliai. pavandenužis (291).Tuose giliuose vandenyse liūliuoja, liūlia, liūliu, suliūliavo, atliūliuoja (31) laivas, laivelis, laivelės, laivužis. laivužiai. laivužėlis. laivužėliai. luotas, luotelis (209). Jame sėdi laivūnas, žuvelis. žvejelis (20), jo rankose – irklas, irklelis, irkleliai, irklužis, irklužėlis (21). o viršum jo – aukštai iškeltas žėglelis, žėgleliai, žėglužis, žėgličiai. žėglužėlis, žėglužėliai (16). Į vandenų dugną nuleistas tinklas, tinklelis, tinklužis, tinklužėlis (36), kuriuose spurda žuvis, žuvelė, žuvužė, žuvužėlė (55). [..] Visi aukščiau minėti poetiniai simboliai atskleidžia Pamario krašto dainoms būdingą poetinių įvaizdžių visumą, susijusią su dideliais vandenimis, kur laivelis bėga (ne plaukia), o bernelis eina (vėl gi ne plaukia) pažvejoti į jūres mareles. Kiek mažiau yra aptartas vandens (jūros bangų) įvaizdis šio krašto liaudies dainų melodikoje. […] Žinodami, kad Mažosios Lietuvos krašto liaudies dainos yra monodinės, vienbalsės, plataus diapazono, nesunkiai galime išgirsti įvairaus pobūdžio melodinius pakilimus bei atoslūgius tiek atskirose melodinėse frazėse, tiek ir melodiniuose sakiniuose. Pateikiami dainų motyvai ryškiai atspindi melodinius bangavimus, konkrečios analizės metu išreikštus tiek natomis, tiek ir grafine forma. Šis smulkesnių bangelių bei ryškesnių melodinių bangų įvaizdis ryškiai išskiria Pamario krašto lietuvių liaudies dainų melodijas iš kitų etnografinių regionų (aukštaičių, žemaičių, dzūkų ir kt.) dainuojamosios tautosakos konteksto, kur vyrauja nuoseklesnė dvibalsė arba monodinė melodika. Minimi „bangavimai“ Pamario krašto liaudies dainų melodikoje ryškiai pastebimi pranešime pateikiamuose jų melodikos pavyzdžiuose. […]. [Iš leidinio]

ENThere is a great number of symbols, connected with water in the poetry of Lithuanian folk songs from Baltic seashore. The main sources for such researches are the Lithuanian folk songs' collection made by L. Rėza and A. Juška in 19th century. We would like to present and to analyse poetic imagines here. Much less attention is given to the water (actually – sea waves) imagine in the melodic lines of the Baltic seashore Lithuanian folk songs. The research studies based on presented here aspects both in poetry and melodic lines of Lithuania-Minor and Klaipėda region (seashore) folk songs are just started. We hope they will give interesting and unexpected results, where all sorts of discussions are possible. They reflect the Lithuanian Baltic Seashore folk people everyday life, ethnic traditions, their world-outlook and emotional attitude. Those features influenced and formed all the mentioned here peculiarities of local folk songs. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36964
Updated:
2018-12-17 10:46:45
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: