Pedagogų tęstinio mokymosi poreikiai ir motyvai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų tęstinio mokymosi poreikiai ir motyvai
Alternative Title:
Continuing education: teacher needs and motives
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2005, Nr. 9, p. 10-19
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Profesinis rengimas / Vocational training; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTPedagogų tęstinis mokymas šiandien tampa neišvengiama būtinybe, tačiau dar menkai domimasi jų tęstinio mokymosi motyvais ir poreikiais. Tyrimo tikslas - nustatyti Šiaurės Lietuvos pedagogų tęstinio mokymosi poreikius ir motyvus. Šiaurės Lietuvoje gyvenančių 188 pedagogų apklausa atskleidė, kad pedagogai, ypač turintys aukštąjį išsilavinimą, auklėtojo ir vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, dirbantys auklėtojais, logopedais, muzikos mokytojais, nėra patenkinti savo kvalifikacijos kėlimu. Paaiškėjo, kad dauguma respondentų dabar renkasi kvalifikacijos kursus, kurie tiesiogiai susiję su jų profesine veikla, tačiau, esant neribotoms galimybėms, respondentai rinktųsi ir užsienio kalbos, kompiuterinio raštingumo, psichologijos ir kitus kursus. Nustatyta, kad svarbiausi Šiaurės Lietuvos tirtų pedagogų, kaip ir kitų šalių žmonių, kvalifikacijos kėlimo motyvai - jų profesinis ir asmeninis tobulėjimas, socialinis saugumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tęstinis mokymasis; Pedagogai; Kvalifikacija; Motyvai; Poreikiai; Lietuva, Šiaurės.

ENContinuing education is becoming a necessity for teachers these days, however not much attention has yet been paid to the needs and motives for their continuing education. The aim of this study is to determine the needs and motives for continuing education of teachers in northern Lithuania. A survey of 188 teachers living in northern Lithuania revealed that teachers who have a higher education qualification as teacher or senior teacher, and who work as teachers, speech therapists and music teachers, are not happy with the qualification improvement possibilities. It became apparent that most respondents currently choose qualifications-upgrade courses that are directly related to their current profession, however, if they had unlimited opportunities, these respondents would choose foreign languages, computer literacy, psychology and other courses. It was established that the most important motives of the surveyed teachers from northern Lithuania, as for respondents in surveys done in other countries, for seeking to improve their qualifications was professional and personal improvement and greater social security. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/585
Updated:
2018-12-17 11:32:27
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: