Stronnictwo dworskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648-1655

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Stronnictwo dworskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648-1655
Publication Data:
Opole : Fundacja Aksyd, 2010.
Pages:
380 p
Contents:
Wstęp — System klientalny Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku — Litewskie fakcje magnackie wobec dworu królewskiego — Litwa w dobie bezkrólewia i elekcji 1648 roku — Ukształtowanie się stronnictwa dworskiego w Wielkim Księstwie Litewskim — Pozycja polityczna liderów litewskich fakcji magnackich w Rzeczypospolitej — Działania parlamentarne stronnictwa dworskiego w latach 1649-1655 — Zakończenie — Wykaz skrótów — Bibliografia — Źródła drukowane — Opracowania.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; užsienio politika; vidaus politika; karaliaus dvaras; didžiojo kunigaikščio dvaras; valdovo dvaro partija; didikų grupuotė; klientų sistema; karaliaus rinkimai.
EN
Polish–Lithuanian Commonwealth; The Grand Duchy of Lithuania; foreign affairs politics; internal affairs politics; thepalace of the king; the party of the king palace; group of noblemen; system of clients; elections of the king.
ISBN:
9788393344000
Related Publications:
Sapiehowie i ich związki z Karolem XII - refleksja rodu nad wydarzeniami z przełomu wieków / Aleksandra Skrzypietz. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : personalijos, idėjos, refleksijos / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. P. 250-268.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58462
Updated:
2021-02-05 12:50:48
Metrics:
Views: 67
Export: