Vytautas Kavolis - metodologinio anarchizmo atstovas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytautas Kavolis - metodologinio anarchizmo atstovas?
Alternative Title:
Vytautas Kavolis - a representative of methodological anarchism?
In the Journal:
Santalka. 2006, t. 14, Nr. 1, p. 88-95
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama žymaus lietuvių socialinio teoretiko Vytauto Kavolio civilizacijų tyrimų metodologija. Siekiama atsakyti į klausimą, ar V. Kavolis užima metodologinio anarchizmo poziciją, pagal kurią „viskas tinka“, ar vis dėlto jo civilizacijų tyrimų metodologija, nepaisant savo tarpdisciplininio ir multimetodologinio pobūdžio, turi ją koordinuojantį branduolį? Straipsnio autorius gina teiginį, kad Vytautas Kavolis nėra metodologinio anarchizmo atstovas. Jis nuosekliai plėtoja civilizacijų tyrimų metodologiją, kurios branduolį sudaro civilizacijų analizės metodas. Esant tarpdisciplininiam požiūriui, konkrečias disciplinas ir teorinius požiūrius papildomai koordinuoja tyrimų objektas (civilizacija). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilizacija; Civilizacijų analizė; Civilizacijų analizės metodas; Lyginamasis požiūris; Tarpdisciplininis požiūris; Civilization; Civilization analysis; Method of civilization analysis; Comparative approach; Interdisciplinary approach.

ENThe paper deals with the civilization study methodology of V. Kavolis, a prominent Lithuanian social theoretician. A question is raised whether he is a representative of methodological anarchism. The author of the paper argues that V. Kavolis is not a proponent of methodological anarchism. V. Kavolis, civilization study methodology, despite its interdisciplinary and multimethodological nature, is quite consistent. First of all, its consistency relies on the Method of Civilization Analysis. Besides, it is coordinated by the study object – civilization. V. Kavolis uses so many disciplines, methods and theoretical approaches when analyzing any civilization element, level or process. From the standpoint of V. Kavolis, various disciplines, methods and theoretical approaches do not confront but supplement one another. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5834
Updated:
2018-12-17 11:48:16
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: