Neoevoliucionizmo paradigma Vytauto Kavolio kultūriniuose tyrinėjimuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neoevoliucionizmo paradigma Vytauto Kavolio kultūriniuose tyrinėjimuose
Alternative Title:
Paradigm of neo-evolutionism in Vytautas Kavolis' cultural research
In the Journal:
Athena. 2011, Nr. 7, p. 149-162
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daugialinijiškumas; Foucault; Geertzas; Kavolis; Linijiškumas; Nelinijiškumas; Poststruktūralizmas; Sahlinsas; Simbolinės organizacijos; Sąmoningumo istorija; Vaizduotės trajektorijos; Foucault; Geertz; Geertzas; History of consciousness; Kavolis; Linearity; Mental history; Multi-linearity; Non-linearity; Nonlinearity; Poly-linearity; Poststructuralism; Sahlins; Sahlinsas; Symbolic organizations; Symbolical organizations; Trajectories of imagination; Trajectories of the imagination.
Keywords:
LT
Daugialinijiškumas; Foucault; Geertzas; Kavolis; Linijiškumas; Nelinijiškumas; Poststruktūralizmas; Sahlinsas; Sąmoningumo istorija; Simboliai. Simbolika. Simbolizmas / Symbols. Symbolism; Simbolinės organizacijos; Vaizduotės trajektorijos.
EN
Geertz; History of consciousness; Linearity; Mental history; Multi-linearity; Nonlinearity; Non-linearity; Poly-linearity; Poststructuralism; Sahlins; Symbolic organizations; Symbolical organizations; Trajectories of imagination; Trajectories of the imagination.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami neoevoliucionizmo paradigmos elementai Vytauto Kavolio samprotavimuose apie sąmoningumo istoriją, trajektorijas ir konfigūracijas. Tuo tikslu neoevoliucionizmas yra nagrinėjamas daugialinijiškumo ir poststruktūralizmo teorijų požiūriu. Kavoliškasis poststruktūralizmas aiškinamas dviem būdais: tipologijų (modeliavimo) ir vaizduotės kritikos. O evoliucinės daugialinijiškumo teorijos, atsižvelgiant į Kavolio siūlytą klasifikaciją, skirstomos į materialiąsias ir simbolinių organizacijų. Atskirai lyginamas Edmundo Gendrolio ir Kavolio neoevoliucionizmas. Materialiosios daugialinijinės evoliucijos teorijos (Leslie’o A. White’o, Juliano Stewardo, Gerhardo Lenski), kurios remiasi skirtingomis technologinėmis, energetinėmis, informacinėmis perspektyvomis, formuoja paralelizmo, bet ne alternatyvų galimybes, ir dar mažai kuo pakeičia tiesinę istorijos ir evoliucijos sampratą. Simbolinių organizacijų ir mąstymo neoevoliucinės teorijos (Victoro Turnerio, Marshallo Sahlinso, Cliffordo Geertzo) kalba apie istorines simetrines ir asimetrines alternatyvas ir istorinio proceso trūkinėjimus. Trūkio ir įsivaizduojamo (Imaginary) sampratos atveria galimybę palyginti simbolinės antropologijos, kuriai Kavolis buvo labai artimas, koncepcijas su poststruktūralizmo (Michelio Foucault) ir postmodernizmo paradigmą. [Iš leidinio]

ENThe author of the article analyses the elements of neo-evolutionary paradigm in Vytautas Kavolis' reflections on history and the trajectories and configurations of consciousness. Kavolis' poststructuralism is discussed from two points of view: that of the typological (modeling) approach and that of the criticism of imagination. Multilinear theories of evolution, according to Kavolis' proposed classification, are divided into material and symbolical organizations. Separately, the neo-evolutionism of the Lithuanian anthropologist Edmundas Gendrolis is compared to relevant Kavolean considerations. The theories of material multilinear evolution (that of Leslie A. White, Julian Steward, and Gerhard Lenski) based on various technological, energetic, and information perspectives presuppose the possibilities of parallelism but not the alternatives and do not significantly change the conceptions of linear history and evolution. Neo-evolutionary theories of symbolical organizations and consciousness (those of Victor Turner, Marshal Sahlins, Cliford Geertz) examine the symmetric and asymmetric alternatives and discontinuities of historical process. Conceptions of discontinuity and the imaginary open the possibility of comparison of the symbolical anthropology interpreted and developed by Kavolis with the relevant paradigms of poststructuralism of Michel Foucault and postmodernism. [From the publication]

ISSN:
1822-5047; 2538-7294
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35230
Updated:
2018-12-17 13:09:21
Metrics:
Views: 26    Downloads: 9
Export: