Tėvynės meile paženklinta gyvenimo kelio prasmė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvynės meile paženklinta gyvenimo kelio prasmė
Alternative Title:
Purport of life race marked by love for the Motherland
In the Book:
Keywords:
LT
Dvasingumo tradicija; Gyvenimo kelias; Gyvenimo prasmė; Tėvynės meilė; Ugdymas / Education.
EN
Life race; Love for the Motherland; Meaning of life; Motherland love; Purport of life; Spiritual lif; Spiritual life; Spirituality of education; Spirituality tradition.
Summary / Abstract:

LTŽmogaus pasirinktas gyvenimo kelias ir Tėvynės meile paženklinta jo prasmė vertinama kaip ugdymo rezultatas. Šią prasmę kiekvienas savaip stiprina, įtvirtina ir atskleidžia konkrečia veikla bei veiksmais atsižvelgdamas į laikotarpio iššūkius. Aptartos pokario laikotarpiui būdingos jaunimo nuostatos, dvasinės vertybės ir pozicija priešinantis okupantų pastangoms griauti visuomenės dvasinį gyvenimą Lietuvoje. Atskleidžiama, kuo istorinės patirties, konkrečių žmogaus veiksmų prasmės ir praeities situacijų analizė yra aktuali stiprinant ugdymo dvasingumų ir įtvirtinant dabarties jaunimo kultūros dvasinius pamatus bei gyvenimo kelio prasmės orientyrus. Įvadą parašė abu autoriai, skyrių „Žmogaus dvasinės vertybės ir laikotarpio iššūkiai“ - Vincenta Džiugytė-Panzer, o skyrių „Ugdymo dvasingumo ženklai ir pasekmės“ - Jonas Kievišas. [Iš leidinio]

ENThe purport of the chosen life race marked by the love for the Motherland is considered while analyzing the conditions of the epoch of Soviet occupation of Lithuania and the activity revealing human position. Referring to the analysis of personal experience, the factors, which have adjusted human behaviour by antihuman ideology and compulsion in the destroyed Lithuanian environment, arc defined, as well as the possibilities to retain human dignity facing the facts of disdain and humiliation are revealed. The provided examples consolidate the role of a human's spiritual strength in choosing the life race and its purport as well as in resolving to withstand the destruction of spiritual tradition in Lithuania and Siberia. Thus, the significance of the spirituality of the environment and education, which have determined individual maturity, is emphasized in human life. Having analyzed the life of the older generation under the conditions of harsh occupation, it is revealed that their spiritual maturity was adjusted by common spiritual values, established in the spiritual tradition of the nation's culture. The necessity to appeal to the analysis of the accumulated /i^fon'cnf experience and the pwrporf of human activity and the chosen life race within the context of contemporary life situations is emphasized in search of the consolidation of this tradition in the culture of the environment. Hence, the possibilities to deepen the spirituality of education as well as improve its theory and practice arc revealed.The reviewed situation and the purport of human life race confirm that the spirituality of education is peculiar at every epoch, depends on the spirituality of the environment culture and determines a human's spiritual maturity as the possibility to act purposefully in the changing environment. Thus, the tradition of cultural spirituality is consolidated, which manifests itself via the spiritual belonging and behaviour of the society members. The expression of such a tradition is the spirituality of education; therefore, spiritual heritage and the tradition of the spirituality of education should be cherished by both the authors of the system of education and the educators, who build spiritual fundamentals of Lithuanian youth. [From the publication]

Related Publications:
  • Kryžių kalnas - dvasinės kultūros objektas / Alfonsas Motuzas. Dvasingumas žmogaus pasaulyje / sudarytojai ir rengėjai Jonas Kievišas, Rimantė Kondratienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. P. 276-285.
  • Tremtis ir dvasingumas / Danutė Klumbytė. Dvasingumas žmogaus pasaulyje / sudarytojai ir rengėjai Jonas Kievišas, Rimantė Kondratienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. P. 207-217.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58228
Updated:
2020-04-24 14:06:05
Metrics:
Views: 18
Export: