Kuršo provincijos muziejus ir Šiaurės Vidurio Lietuva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kuršo provincijos muziejus ir Šiaurės Vidurio Lietuva
Alternative Title:
Courland provincial museum and Middle Nnorthern Lithuania
In the Journal:
Žiemgala. 2010, Nr. 1, p. 6-11
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Draugija; Dvarininkai; Kuršas; Mintauja; Muziejus; Piliakalnis; Pilis; Radiniai; Šiaurės-vidurio Lietuva; Žiemgala; Castle; Courland; Finds; Hil-fort; Jelgava; Landowners; Museum; North-central Lithuania; Semigallia; Society.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Dvarai / Manors; Kuršas; Mintauja; Mokslas / Science; Muziejai / Museums; Piliakalniai / Hilforts; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Žiemgala.
EN
Courland; Finds; Hil-fort; Jelgava; Landowners; North-central Lithuania; Semigallia; Society.
Summary / Abstract:

LTPasitelkus archyvinę medžiagą, straipsnyje pristatomi į buvusį Kuršo provincijos muziejų Jelgavoje (buv. Mintauja) patekę pirmieji žinomi archeologiniai radiniai iš Šiaurės Vidurio Lietuvos – istorinės pietinės Žiemgalos teritorijos. Tuo remiantis, XIX a. – XX a. pradžios laikotarpį pagrįstai galima laikyti archeologinių žvalgymų regione pradžia. Jelgavoje veikusios Kuršo literatūros ir meno draugijos nariai ne tik rinko radinius, bet ir savo publikacijose lokalizavo tris pietinių žiemgalių pilis – Sidabrę, Raktę ir Žagarę, 6 piliakalnius – Ąžuolpamūšės, Kalnelio/Sidabrės, Lokavos, Šimonių, Žagarės I ir II. Kuršo gubernijoje gyvenusių ir dirbusių tyrinėtojų dėmesys Šiaurės Vidurio Lietuvai neatsitiktinis – nemažai vokiečių kilmės dvarininkų buvo Draugijos nariai (dovanojo radinius), o nagrinėjama teritorija iki XIII a. priklausė istoriniam Žiemgalos regionui. [Iš leidinio]

ENThe article describes the first known archaeological finds from Middle Northern Lithuania – historical southern territory of Semigallia – that were collected in the former Courland Provincial Museum in Jelgava (former Mitau). On that ground the period of the 19th century and the beginning of the 20th century can be considered the beginning of archaeological prospecting. The members of Courland Literature and Art Society in Jelgava not only collected the finds but also localized in their publications three castles of southern Semigallians (Sidabre, Rakte and Žagarė) and six hill-forts (Ąžuolpamūšė, Kalnelis/Sidabre, Lokava, Šimoniai, Žagarė 1th and 2th). The attention of the investigators who lived and worked in Courland Government to Middle Northern Lithuania is not accidental – many members of the Society were landowners of German origin (they gave the finds to the Society) and the territory under the investigation belonged till the 13th century to the historical region of Semigallia. [From the publication]

ISSN:
1392-3781
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27705
Updated:
2018-12-17 12:46:32
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: