Socialiniai rizikos kontūrai žiniasklaidoje: televizijos naujienų pranešimų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiniai rizikos kontūrai žiniasklaidoje: televizijos naujienų pranešimų analizė
Alternative Title:
Social contours of risk in media: analysis of television news messages
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2014, t. 67, p. 136-156
Keywords:
LT
Grindžiamoji teorija; Rizika; Rizikos komunikacija; Simbolinis; Simbolinis žemėlapis; Televizija; Žemėlapis; Žiniasklaida.
EN
Grounded theory; Mass media; Media; Risk; Risk communication; Risks; Symbolic map; Television; The media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama identifikuoti socialinius rizikos kontūrus žiniasklaidoje – juos išryškinti remiantis ne atomistine pavienių sričių rizikų analize, o holistiniu požiūriu. Straipsnio idėja yra grindžiama empirinio tyrimo, kuriuo buvo siekiama aprašyti, kokios rizikos ir kaip jos yra pristatomos televizijos naujienų laidose, duomenimis. Tyrimui įgyvendinti pasirinkta grindžiamoji strategija suteikia galimybę pateikti kompleksišką tiriamo reiškinio vertinimą, identifikuojant rizikų raiškos sritis, nustatant jų egzistavimą įgalinančius šaltinius, poveikį patiriančias aukas bei įvardijant valdysenos subjektus – asmenis ar institucijas, atsakingas už rizikos prevencijos vykdymą bei esamų padarinių likvidavimą. Materiali tyrimo išdava – simbolinis rizikų reprezentacijų žemėlapis, leidžiantis sistemiškai pavaizduoti rizikas, apie kurias buvo kalbama tyrimo metu analizuotuose televizijos naujienų pranešimuose. Tyrimo rezultatai rodo, jog pasirinktame duomenų šaltinyje yra pristatomas platus teminis rizikų spektras, apimantis pavojus, tykančius įvairiose srityse: ekonominėje, politinėje, socialinėje, kultūrinėje, sveikatos, technologinėje, aplinkosauginėje / ekologinėje. Visų šių sričių rizikų reprezentacijos sudaro bendrą informacijos srautą, individus supažindinantį su realiomis ir hipotetinėmis grėsmėmis. Šio tyrimo duomenys atskleidžia naujų didesnės aprėpties tyrimų poreikį. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to identify social contours of risk presented in media. They are revealed referring not to the atomistic, but holistic approach. The idea of this article is based on the data of empirical research, whose purpose is to find out what kinds of risk and how are presented in TV news. The study implementation is based on the grounded theory, which enables to present the complex evaluation of the research object. Identifying risk sources, victims and governing entities (i. g. individuals or institutions, which are responsible for risk prevention and elimination of consequences). This article also presents visualization of the research data on the symbolic map of risks representations. It provides a systematic explanation of risks, which were represented in the analyzed television news messages. The results showed that a wide range of risks and threats were presented in television news, for example social, economic, political, cultural, environmental ones etc. Various risks representations create a common information flow, which makes people familiarized with hypothetical and real risks. The study results revealed a necessity of a new, wider coverage research. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57923
Updated:
2021-01-08 14:19:34
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: