Lietuvos žiniasklaidos industrijų gyvavimo ciklo stadijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žiniasklaidos industrijų gyvavimo ciklo stadijos
Alternative Title:
Stages in life-cycle of the industries of the Lithuanian media
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2014, t. 68, p. 113-126
Keywords:
LT
Gyvavimo ciklas; Pajamos; Stadija; Žiniasklaidos industrija.
EN
Incomes; Life cycle; Life-cycle; Media industries; Media industry; Stage; Stages of life-cycle.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos žiniasklaidos industrijų: laikraščių, žurnalų, radijo, televizijos ir interneto žiniasklaidos kaita nuo rinkos santykių pradžios Lietuvoje (pereinant į demokratiją XX amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje). Straipsnyje nustatoma, kokiose industrijos gyvavimo ciklo stadijose veikė Lietuvos laikraščių, žurnalų, radijo, televizijos ir interneto žiniasklaidos industrijos 2011–2013 metais. Lietuvos žiniasklaidos industrijų gyvavimo ciklų stadijoms nustatyti taikomi šie kriterijai: vartotojų dalis arba vartojimo mastas (trukmė), industrijos subjektų apyvarta, bendras veiklos pelnas ir įmonių (transliuotojų) skaičius. Straipsnyje teigiama, kad 2011–2013 m. Lietuvoje leidžiamų laikraščių industrija veikė industrijos gyvavimo ciklo smukimo stadijoje, žurnalų industrija – brandos stadijoje, periodinės spaudos (laikraščių ir žurnalų) industrija – smukimo stadijoje, radijo ir televizijos industrijos – brandos stadijoje, o interneto žiniasklaidos industrija – augimo stadijoje. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes changes of the industries of the Lithuanian media (newspapers, magazines, radio, television and internet) since the period of the transition to democracy in Lithuania (in the end of the eighties of the 20th century) when free market relations in Lithuania started. Stages in the life-cycle of the industries of Lithuanian newspapers, magazines, radio, television, and internet media are ascertained. Stages in the life-cycle of the industries of Lithuanian media are determined according to certain criteria: the share of users (or the duration of use), the number of companies (broadcasters), the total turnover and profit of industry subjects. The article claims that in 2011–2013 the Lithuanian newspaper industry has been functioning in the stage of decline, the magazine industry in the maturity stage, the industry of the periodical press (newspapers and magazines) in the decline stage, the industries of radio and television in the maturity stage, and the internet media industry in the growth stage. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57877
Updated:
2021-01-07 11:53:10
Metrics:
Views: 49    Downloads: 2
Export: